Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i D Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 [projekt zakończony, umowa o dofinansowanie została rozwiązana]

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Wartość projektu: 3 973 659,50 zł, w tym finansowanie: 3 253 842 zł, współfinansowanie: 719 817,50 zł.

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0105/17 podpisana 23 kwietnia 2019 r.

Cel projektu: Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Warszawy poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze oraz oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej będzie skutkować wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków.

Działania

 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ornitologicznej,
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku A:
  • ocieplenie stropu zewnętrznego,
  • ocieplenie stropodachu,
  • montaż nawiewników (156 szt.),
  • wymiana instalacji c.w.u.,
  • wymiana instalacji c.o. oraz węzła ciepłowniczego wraz z regulacją hydrauliczną instalacji po ociepleniu budynku,
  • modernizacja oświetlenia i montaż automatyki,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku D:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachu,
  • wymiana okien metalowych oraz montaż nawiewników (90 szt.),
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • wymiana bram garażowych,
  • wymiana instalacji c.w.u.,
  • regulacja hydrauliczna instalacji c.o.,
  • modernizacja oświetlenia i montaż automatyki,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Nadzór inwestorski,
 • Opracowanie audytu ex-post,
 • Działania informacyjno - promocyjne.

do góry