Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II [projekt zakończony]

Wartość projektu: 22 394 317,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 19 035 170,04 zł, współfinansowanie z budżetu państwa: 3 359 147,66 zł.

Umowa o dofinansowanie: nr POIS.03.01.00-00-0066/21-00 została podpisana w dniu 22 grudnia 2021 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0066/21-01 do umowy o dofinansowanie został zawarty w dniu 23 września 2022 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0066/21-02 został podpisany w dniu 8 sierpnia 2023 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu:

Zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy/ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Efektywne sprawowanie nadzoru nad ruchem drogowym, w tym zarówno w zakresie zapobiegania popełnieniu przestępstw i wykroczeń, jak i monitorowania płynności ruchu, wymaga pełnienia służby  w sposób dynamiczno- statystyczny polegający na przemiennym patrolowaniu trasy oraz wykonywaniu czynności w wyznaczonym miejscu. Istotnym elementem pracy policjantów jest prewencyjne oddziaływanie na uczestników ruchu drogowego, w związku z czym niezbędne jest zarówno pełnienie służby w rozpoznawalnym umundurowaniu, jak i z użyciem radiowozu oznakowanego. Zakup radiowozów oznakowanych przyczyni się do sprawniejszej i efektywniejszej realizacji zadań przez policjantów, którzy poprzez swoje działanie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Skuteczne egzekwowanie przepisów limitujących prędkość jest jednym z elementów wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w sferze ruchu drogowego. Policja musi zatem dysponować odpowiednimi narzędziami do sprawowania efektywnego nadzoru, a do takich narzędzi należą laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Doposażenie policjantów ruchu drogowego w nowoczesne laserowe mierniki prędkości w znacznym stopniu zwiększy poziom bezpieczeństwa na drogach, bowiem umożliwi precyzyjne wykonanie pomiaru z większej odległości, a także podanie sygnału do zatrzymania z odpowiednim wyprzedzeniem, co zapewni możliwość płynnego i bezpiecznego zatrzymania pojazdu w warunkach wzmożonego ruchu drogowego. Należy zatem założyć, że doposażenie jednostek Policji w przyrządy laserowe pozwoli realizować nadzór w zakresie pomiaru prędkości w sposób efektywny i skuteczny, wpływając w sposób bezpośredni na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Działania:

  • Zakup i dostawa 100  szt. radiowozów oznakowanych.
  • Zakup i dostawa 100 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu.
  • Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz tablicy pamiątkowej.
  • Koszty zarządzania zakup: sprzętu foto audio-wideo oraz sprzętu informatycznego, dodatkowe wynagrodzenie dla członków zespołu.

Aktualności:

  • W dniu 31 grudnia 2023 r. zakończono realizację projektu w ramach którego zakupiono 100 szt. radiowozów oznakowanych i 100 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu przeznaczonych dla policjantów ruchu drogowego. Ponadto, zakupiono materiały promocyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

Komenda Główna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:

adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.

do góry