Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego

Wartość projektu: 75 858 450 zł, w tym finansowanie: 64 479 682,50 zł, współfinansowanie: 11 378 767,50 zł.

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0060/20-00 podpisana 11 czerwca 2021 r. Aneks nr 1 podpisany w czerwcu 2022 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu: Zakup motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem (stroje motocyklisty, apteczki, kaski z systemem łączności) usprawni pracę pionu ruchu drogowego i powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Motocykle, ze względu na swą wielkość i zwrotność, mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu. W takim terenie radiowóz nie jest w stanie dojechać w określone miejsce, ani patrolować określonego rejonu. Dzieje się tak zarówno w dużych aglomeracjach, w miejscowościach wypoczynkowych, jak również na trasach przejazdu w trakcie letnich weekendów. Patrole motocyklowe mogą w takich okolicznościach sprawnie nadzorować ruch drogowy oraz wykonywać inne czynności służbowe, związane z kształtowaniem właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, a tym samym zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie do służby mobilnych i zwrotnych motocykli sprawi również, że kierujący będą mieli odczucie stałej obecności policjantów na drodze. Efekty te powinny wpłynąć na zdyscyplinowanie kierowców oraz uspokojenie i spowolnienie jazdy na patrolowanych odcinakach drogi, czyniąc ją bezpieczniejszą.

Działania:

  • zakup 478 motocykli ciężkich dla służby ruchu drogowego Policji (453 motocykle dla jednostek Policji + 25 motocykli dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie)
  • zakup 876 kompletów wyposażenia (stroje motocyklisty)
  • przeprowadzenie szkoleń dla 906 policjantów – użytkowników motocykli (po 2 funkcjonariuszy na motocykl)
  • zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.

Aktualności:

  • Trwają wysoko oceniane szkolenia dla policjantów – użytkowników motocykli (szkolenia rozpoczęły się w październiku 2021 r., przewidywany terminy zakończenia to październik 2022 r.)
  • Wkrótce rozpoczną się odbiory pierwszej partii zakupionych motocykli dla służby ruchu drogowego
  • Trwają przygotowania do podpisania umowy z firmą, która przygotuje i dostarczy stroje dla motocyklistów

 

do góry