Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone

Wartość projektu: 97 057 439 zł, w tym: finansowanie z KPO 78 908 487 zł i współfinansowanie z budżetu państwa: 18 148 952 zł

Porozumienie w sprawie realizacji projektu nr 4/KPO/2023 zostało podpisane w dniu 6 listopada 2023 r.

Cel projektu: Poprawa efektywności mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji. Osiągnięcie zakładanego celu nastąpi poprzez wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesne urządzenia Mobline Terminale Noszone w ilości 13 630 szt., które pozwala na sprawne prowadzenie sprawdzeń w systemach policyjnych i poza policyjnych, w tym również międzynarodowych, co przyczyni się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez:

  • skrócenie czasu realizacji zadań, dzięki poprawie przepływu informacji o podejmowanych czynnościach oraz statusie ich realizacji,
  • szybszą i dokładniejszą lokalizację patroli na mapie Uniwerslanego Modułu Mapowego Systemu Wspomagania Dowodzenia dzięki nowoczesnemu modułowi GPS,
  • zwiększenie szybkości oraz łatwości dostępu do informacji,
  • identyfikację na podstawie linii papilarnych w systemie Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS, Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemie Informacji Wizowej (VIS) – poprzez wyposażenie terminali w czytniki linii papilarnych (Morpho Touch),
  • wykorzystanie MTN do prowadzenia e-notatnika
  • wykorzystanie MTN jako wideotelefonu do komunikacji z np. dyżurnym, przełożonym lub tłumaczem języka migowego lub obcego. Umożliwi to także szybkie przekazanie w ramach czynności służbowych np. obrazu z miejsca zdarzenia,
  • zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem, kontrolę nad aplikacjami, danymi oraz ustawieniami, wdrożenie odpowiednich polityk konfiguracyjnych,
  • poprawę wizerunku Policji, korzystającej z nowoczesnych narzędzi pracy,
  • wdrożenie mechanizmów inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, jak również zarządzanie uprawnieniami użytkowników i ich grup.

Działania:

Zakup Mobilnych Terminali Noszonych w ilości 13 630 szt.

Więcej informacji na temat Krajowego Planu Odbudowy można znaleźć na stronach:

 

do góry