Program Komisji Europejskiej Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Policja) – poza komponentem krajowym

Poprawa egzekwowania prawa w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, w szczególności kokainy oraz narkotyków syntetycznych - WhiteSnow

Logotyp ISP POLICE - Internal Security Fund POLICE

Wartość projektu: 739 576,51 EUR, w tym finansowanie z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego komponent KE: 665 618,86 EUR (90%); współfinansowanie: 73 957,65 EUR.

Okres realizacji: 10.2021 r. - 10.2023 r.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej.

Wydarzenia związane z projektem

Celem projektu jest wdrożenie multidyscyplinarnych, międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Przedmiotowy projekt jest oficjalnie wspierany przez dwie platformy – EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne oraz EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina.

Projekt w mediach:

do góry