Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego

Data publikacji 16.07.2017

Dziś w Sandomierzu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Wszyscy podkreślali , że jest to bardzo ważny dzień dla funkcjonariuszy oraz przede wszystkim możliwość podziękowania stróżom prawa za codzienną służbę. Uroczystość swą obecnością zaszczycili Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz, mieszkańcy naszego regionu oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego, służb mundurowych, a także duchowieństwa.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w sandomierskiej Bazylice Katedralnej sprawowaną w intencji policjantów. Przewodniczył jej Biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Kolejno wszyscy przeszli na Rynek, gdzie miała miejsce druga część obchodów.

Medale, awanse i nagrody

Zanim uhonorowano codzienne starania funkcjonariuszy i ich służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, do wszystkich zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, gospodarz dzisiejszej uroczystości. Podkreślając, że Święto Policji to dobry czas, aby mówić o bezpieczeństwie i cieszyć się z wysokiego poziomu zaufania społeczeństwa do naszej formacji, dodał, że żadna taka formacja nie może dobrze funkcjonować bez społecznej aprobaty. Komendant podziękował także policjantom, ich rodzinom oraz wszystkim którzy współpracują z nami za trud, poświęcenie i okazywane wsparcie.

Kolejno stróże prawa otrzymali m.in. nominacje na wyższe stopnie, medale „Za długoletnią służbę” i odznaki „Zasłużony policjant”. Prezydent Rzeczypospolitej w tym roku w całym garnizonie świętokrzyskim za wzorowe i sumienne wykonywanie swoich obowiązków wyróżnił łącznie 37 policjantów i 5 pracowników cywilnych Policji województwa świętokrzyskiego. 12 z tych osób medale odebrało dziś w uroczystej atmosferze na sandomierskim rynku. Warto dodać, że w całym województwie w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego odznaką „Zasłużony policjant” uhonorowano 42 funkcjonariuszy, w tym 8 z nich odebrało je podczas uroczystości.

Następnie wręczono akty mianowania na kolejne stopnie z okazji Święta Policji. W całym garnizonie otrzymało je 1069 policjantów. Z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach akty mianowania na rynku otrzymało 20 z nich.

Jednak powyższe odznaczenia i awanse nie były jedyna formą podziękowania za wykonywaną pracę i służbę. W sumie 80 policjantów w województwie otrzymało nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, w tym 16 z nich wyróżniono podczas uroczystości.

Medale „Za zasługi dla Policji”

Święto Policji to również okazja do podziękowania osobom, które przyczyniają się do wypełniania ustawowych zadań Policji. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wystąpiło z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uhonorowanie osób, które podejmowały szereg działań przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Dziś „Medalami za zasługi dla Policji” wyróżniono: Dariusza Dryjasa Prokuratora Okręgowego w Kielcach, Franciszka Sałęgę Kapelana Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Karola Kopeć Prezesa Klubu Sportowego „Świt” w Starachowicach, Marka Bronkowskiego Burmistrza Sandomierza oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Roberta Słowkiewicza.

Podczas uroczystości odczytano również list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, który swoim patronatem objął dzisiejsze obchody.

Gratulacje, życzenia i podziękowania

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk w swoim przemówieniu zarówno odwołał się do historii Policji mówiąc o powrocie do tradycji, jak również do teraźniejszości, wyszczególniając w jak wielu zadaniach i misjach funkcjonariusze biorą udział. Ponadto podziękował za służbę i pracę, policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji, a także emerytom i rencistom policyjnym.

Do wszystkich zebranych zwróciła się także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, która mówiła o ciężkiej pracy stróżów prawa, z której przede wszystkim wynika zaufanie społeczeństwa do naszej formacji. Dziękowała za ten trud i podkreśliła, że „bezpieczeństwo to największa wartość o jaką muszą policjanci dbać”.

Defilada i koncert orkiestry

Na zakończenie bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na rynku, cieszyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pododdziałów policjantów, którzy otrzymali nominacje na wyższe stopnie oraz odznaczonych medalami i wyróżnionych nagrodami, a także pocztów sztandarowych jednostek terenowych Policji garnizonu świętokrzyskiego i Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Starannie dobraną oprawą muzyczną, orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nie tylko znacznie wzbogaciła i podniosła rangę uroczystości, ale także wspaniałymi aranżacjami wykonywanych utworów, wzbudziła duże zainteresowanie wśród wszystkich uczestników.

Opr. MT

Źródło KWP w Kielcach

 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
Powrót na górę strony