Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oficer łącznikowy polskiej Policji pożegnał się z mundurem

Data publikacji 08.02.2018

Po ponad 35-latach służby z policyjnym mundurem - na stałe - pożegnał się związany z Opolem mł. insp. Dariusz Stachowiak. Zasłużony i ceniony funkcjonariusz przez ostatnie cztery lata pełnił służbę we Francji na stanowisku radcy Ambasady RP w Paryżu. Zakończenie kariery zawodowej oficera łącznikowego polskiej Policji mł. insp. Dariusza Stachowiaka to dla policjantów - nie tylko z Opola - duża strata.

W lutym br. po ponad 35-latach służby policjanci z Opola pożegnali niezwykle doświadczonego funkcjonariusza. Mł. insp. Dariusz Stachowiak od zawsze zawodowo związany z opolskim garnizonem służbę rozpoczął w październiku 1982r od pracy w Wydziale Kryminalnym w Komendy Wojewódzkiej, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko zdrowiu.

Kolejne lata pracy, zdobywane doświadczenie i umiejętności przyczyniły się na początku stycznia 1993 r. do objęcia funkcji rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a następnie Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia. Na przestrzeni swej wieloletniej kariery zawodowej cały czas podnosił swe kwalifikacje uczestnicząc w kraju i zagranicą w rozmaitych kursach, szkoleniach specjalistycznych i językowych. 

Policjant od 2006 r. zaczął wykonywać zadania związane ze współpracą międzynarodową, które zaowocowały powołaniem i oddelegowaniem w 2014 r. mł. isp. Dariusza Stachowiaka do pełnienia służby na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji w ambasadzie RP w Paryżu. Na początku grudnia 2017 r. swoje nienagannie wykonywane obowiązki w Paryżu przekazał nowemu łącznikowi, a w lutym 2018 r. przeszedł na emeryturę.

W Opolu zasłużonego oficera osobiście pożegnał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz oraz nadkom. Jacek Kozłowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Opolu.

Zakończenie kariery zawodowej i pożegnanie się z mundurem to nie tylko dla policjantów z Opola duża strata

  • oficer łącznikowy
  • oficer łącznikowy
  • lid
  • Oficer łącznikowy polskiej Policji pożegnał się z mundurem
  • Oficer łącznikowy polskiej Policji pożegnał się z mundurem
  • Oficer łącznikowy polskiej Policji pożegnał się z mundurem
Powrót na górę strony