Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie pomiędzy Policją a Urzędem Lotnictwa Cywilnego

Data publikacji 25.06.2014

Komendant Główny Policji i Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisali porozumienie dotyczące systemu finansowania czynności wykonywanych przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

25 czerwca 2014 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Orłowski podpisali porozumienie w sprawie systemu finansowania zadań za czynności wykonywane przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Związane jest to z realizacją postanowień porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji nadzoru nad lotnictwem służb porządku publicznego.

Regulacje porozumienia opracowane zostały w ramach prowadzonych konsultacji pomiędzy Policją a Urzędem Lotnictwa Cywilnego. W konsultacjach tych z ramienia Komendy Głównej Policji uczestniczyli przedstawiciele Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Logistyki Policji, Biura Finansów i Głównego Sztabu Policji w tym Zarządu Lotnictwa Policji.

Współpraca pomiędzy Policją a Urzędem Lotnictwa Cywilnego przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych w lotnictwie Policji.

(GSP KGP / mw)

fot: ULC

 

 

Powrót na górę strony