Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data publikacji 25.06.2014

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński uroczyście otworzył dzisiaj konferencję pt.”Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności”.

Konferencja zorganizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której partnerem merytorycznym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  odbywa się dzisiaj, tj. 25 czerwca br., w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie efektów projektów realizowanych w latach 2011 – 2014 w ramach I Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Podsumowanie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych stanowi okazję do dyskusji o obecnej roli prowadzenia badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności, jak również o dalszych kierunkach ich rozwoju. Organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na problematykę praw własności intelektualnej do wyników projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konferencji, oprócz wybitnych przedstawicieli świata nauki, uczestniczą przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, sądownictwa, prokuratury, służb mundurowych, służb specjalnych, wojska jak i innych instytucji zainteresowanych tematyką prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Bezpieczeństwo publiczne w Europie stoi w obliczu wielu poważnych zagrożeń. Są nimi przestępczość elektroniczna, terroryzm, cyberterroryzm, przestępczość zorganizowana o charakterze kryminalnym i gospodarczym oraz przestępczość związana z narkotykami. Walka z nimi stawia organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości nowe wyzwania, zarówno w zakresie przeciwdziałania tym zjawiskom, jak i ich zwalczaniu. Skuteczność instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo coraz bardziej zależy od stosowania w ich pracy nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych.

(PPBW / KGP / mw)

fot.PPBW

Powrót na górę strony