Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwaj oficerowie łącznikowi kończą swoją misję w Polsce

Data publikacji 01.07.2014

Oficer Łącznikowy Policji belgijskiej i Oficer Łącznikowy Federalnego Urzędu Kryminalnego Republiki Federalnej Niemiec kończą swoją misję w Polsce. Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, w obecności przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Łącznikowego Policji belgijskiej oraz Federalnego Urzędu Kryminalnego RFN, pożegnał dzisiaj Pana Luc’a Versonnena i Mirko Hūbenbeckera dziękując im za dotychczasową współpracę.

Pan Luc Versonnen od 2006 roku pełnił funkcję Oficera Łącznikowego Policji belgijskiej przy Ambasadzie Królestwa Belgii w Warszawie, natomiast Pan Mirko Hübenbecker pełnił od 2010 roku funkcję Oficera Łącznikowego Federalnego Urzędu Kryminalnego Republiki Federalnej Niemiec przy Ambasadzie RFN w Warszawie. Dzięki otwartości, aktywności i nastawieniu obu oficerów na współpracę, zrealizowano wspólnie szereg spraw z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, samochodowej oraz oszustw „na wnuczka”.

W uznaniu zasług, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Minister Spraw Wewnętrznych RP nadał Oficerowi Łącznikowemu Policji belgijskiej srebrny a Oficerowi Łącznikowemu BKA brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony