Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sposób pouczania osoby zatrzymanej w sprawach o wykroczenia

Data publikacji 01.07.2014

27 września 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 25 października 2013 roku. W związku z nadchodzącym terminem wejścia w życie niektórych przepisów tej ustawy, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało wzór "Pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie", który obowiązywać będzie od dnia 4 lipca 2014 r.

Powrót na górę strony