Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trójstronna umowa między Strażą Graniczną, CBŚ i ABW

Data publikacji 08.07.2014

8 lipca w Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu "THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Program PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Sprawiedliwości i  Ambasador Królestwa Norwegii.

Trójstronna umowa współpracujących ze sobą służb stanowi oficjalne potwierdzenie przystąpienia każdej ze stron do realizacji projektu, mającego na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy oraz potencjału w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Problem przestępczości zorganizowanej, korzystającej z najnowszych metod, środków oraz zaawansowanej technologii, wymusza na organach ścigania konieczność nieustannego rozwoju i doskonalenia struktur, zwiększenia zdolności oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Podniesienie poziomu wyszkolenia, wymiana doświadczeń oraz unifikacja wiedzy i umiejętności pomiędzy służbami pozwoli lepiej przygotować się do sprawnego reagowania na zagrożenia.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zarówno panel umożliwiający wymianę informacji, jak również przewidziano do realizacji szereg działań specjalistycznych, m.in. takich jak szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy ofensywnej, techniki operacyjnej, zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców, wykorzystania technik linowych w działaniach specjalnych czy zwalczania przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe  z użyciem broni palnej. Powyższe stanowi jedynie niewielki fragment całości działań składających się na ukierunkowany oraz z góry zaplanowany efekt synergii w zakresie działalności partnerskich służb.

Liderem wieloletniego, bo trwającego aż do końca 2016 roku projektu, którego budżet oszacowanego na kwotę ponad 1 mln 800 tyś zł, jest Straż Graniczna. Kompleksową realizację przedsięwzięcia wraz z koordynacją oraz organizacją wszystkich przewidzianych w projekcie działań zabezpieczać będzie Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

(źródło: strazgraniczna.pl)

Powrót na górę strony