Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni emeryci mają swój sztandar

Data publikacji 17.07.2014

W Szkole Policji w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu w Katowicach Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych. Sztandar został ufundowany przez członków i sympatyków związku. Przekazanie zbiegło się z obchodzonym 16 lipca dniem emeryta policyjnego.

Na uroczystość przybyli liczni goście, na czele ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Krzysztofem Jaroszem, parlamentarzystami, przedstawicielami władz samorządowych i organizacji społecznych. Nie zabrakło komendantów miejskich i powiatowych policji województwa śląskiego, naczelników wydziałów komendy wojewódzkiej, dowódcy katowickiego oddziału prewencji mł.insp. Rafała Stanka oraz przewodniczącego związków zawodowych asp.szt. Dariusza Kowalskiego. Najliczniejszą grupę stanowili jednak policyjni emeryci, dla których nadanie sztandaru w dniu ich święta było wyjątkowym wydarzeniem. Wszystkich zgromadzonych przywitał gospodarz – Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta.

Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem na maszt flagi państwowej i złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych na Wschodzie. Minutą ciszy uczczono również wszystkich stróżów prawa, którzy odeszli na "wieczną służbę".

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, jego poświęceniu i symbolicznym wbiciu gwoździ, przewodniczący społecznego komitatu fundacyjnego insp. w st. spocz. Mieczysław Skowron, przekazał go Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ppłk w st. spocz. Henrykowi Borowińskiemu. To z jego rąk sztandar odebrał i przekazał pocztowi prezes zarządu terenowego stowarzyszenia – ppłk w st. spocz. Piotr Stypa. Następnie sztandar został przedstawiony zgromadzonym na placu pododdziałom.

W słowach skierowanych do zgromadzonych Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz podkreślił znaczenie sztandaru jako symbolu łączącego tych, którzy najlepsze lata swojego życia spędzili służąc w mundurze, z tymi, którzy teraz go noszą, a kiedyś niewątpliwie dołączą do grona emerytów.

Na zakończenie orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dała krótki popis swoich umiejętności, po czym odbyła się defilada.

(KWP w Katowicach / bf)

Powrót na górę strony
Polska Policja