Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania karnego uchwalonej w 2013 r

Data publikacji 18.07.2014

W dniu 18 lipca 2014 roku w Hotelu „Łazienkowskim” w Warszawie z inicjatywy Komendy Głównej Policji odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, której przepisy częściowo weszły w życie w listopadzie 2013 roku, czerwcu 2014 roku a w zasadniczej mierze zaczną obowiązywać od lipca 2015 roku.

W spotkaniu wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Szkolenie przygotował i poprowadził współtwórca nowelizacji uchwalonej we wrześniu 2013 roku Pan prof. UW dr. hab. Michał Królikowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przedsięwzięcie zostało skierowane do funkcjonariuszy Policji w osobach Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. Kryminalnych, Naczelników wydziałów nadzorujących pracę dochodzeniowo-śledczą w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Szkoły Policji w Pile.  

Uchwalona w dniu 27 września 2013 roku ustawa o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w ok. 215 przepisów karnych, które zasadniczo modyfikują dotychczasowy model polskiego procesu karnego. Nowelizacja ma wpływ na działalność i pracę wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie karnym,
w tym również na pracę Policji.

Konferencja jest elementem realizacji kompleksowych działań w Policji mających na celu przygotowanie całej formacji do wdrożenia nowych przepisów i realizacji zadań z zakresu wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców w oparciu o znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Przedsięwzięcie miało charakter nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim szkoleniowy. W ramach zajęć prowadzonych przez Pana Ministra wygłoszony został wykład  przedstawiający główne założenia zmian, ich kierunek, przesłanki i cele przyświecające nowelizacji Kodeksu postępowania karnego uchwalone ustawą z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw”. Natomiast w ramach warsztatów odbyła się dyskusja na temat praktycznego wpływu zmian w procedurze karnej na zadania realizowane przez Policję.

Konferencja jest jednym z wielu działań skoncentrowanych wokół przygotowania organów ścigania do stosowania nowych przepisów i wpisuje się w zadania nałożone na zespół do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej powołany w kwietniu 2013 roku przez Komendanta Głównego Policji.   

(BSK KGP / mw)

Powrót na górę strony