Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste oddanie do użytku budynku i radiowozów podczas Święta Policji w KMP Olsztyn

Data publikacji 24.07.2014

Tegoroczne obchody Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie odbyły się 23 lipca - w przeddzień centralnych obchodów. Podczas uroczystości oddano do użytku policjantów wyremontowany budynek oraz 2 nowe radiowozy, z których korzystać będą policyjni wodniacy. Zakup radiowozów został sfinalizowany dzięki Regionalnemu Projektowi Operacyjnemu Warmia – Mazury 2007 – 2013. Remont budynku sfinansowano na podstawie umowy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie uroczystości wręczone zostały  odznaczenia i wyróżnienia, 214 olsztyńskich policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród odznaczonych było dwóch samorządowców z powiatu olsztyńskiego: Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński oraz Wojciech Giecko - Wójt Gminy Jonkowo. Panowie, za wsparcie, którego na co dzień udzielają olsztyńskiej Policji, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali odpowiednio: srebrną i brązową Odznakę „Za Zasługi Dla Policji”.

W tym szczególnym dniu, oddano do użytku policjantów wyremontowany budynek oraz 2 nowe radiowozy „Isuzu”, które będą służyły zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na terenach przywodnych miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Nowe auta trafią do Zespołu Prewencji na Wodach Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Kluczyki do  samochodów wręczyli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski, Pani  Anna Wasilewska - Członek  Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Adam Krzyśków oraz insp. Andrzej Góźdź - Komendant Miejskie  Policji  w Olsztynie.  

Zakup radiowozów został sfinalizowany dzięki Regionalnemu Projektowi Operacyjnemu Warmia – Mazury 2007 – 2013 pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na potrzeby policji wodnej garnizonu warmińsko-mazurskiego”. Środki na ten cel zostały przekazane na mocy podpisanego jeszcze we wrześniu 2013 r. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej i poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego na terenie działania jednostki policji oraz na innych terenach zagrożonych powodziami lub katastrofami ekologicznymi w obszarze działania KWP w  Olsztynie. Całkowita wartość inwestycji to kwota 249 291,60 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 199 433,28 zł. 20% procent to wkład pochodzący z funduszy Policji.

W tym dniu również oficjalne oddano do użytku budynek nr 3 przy ul. Pstrowskiego, wyremontowany na początku tego roku, służący na co dzień kilku wydziałom Komendy Miejskiej Policji oraz petentom. Symbolicznie wstęgę przecięli: Pan Adam Krzyśków - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej  w Olsztynie, Pani Anna Wasilewska - Członek  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan insp. Adam Kołodziejski - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Pan dr Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, Pan Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński, insp. w st. spocz. Janusz Tkaczyk - były Komendant Wojewódzki Policji  w Olsztynie, insp.  w st. spocz. Krzysztof Święcicki -  Komendant Miejski Policji  w Olsztynie w latach  2004-2006.

Budynek jest częścią kompleksu byłych koszarów wojskowych, które znajdują się w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kompleks ma walory architektoniczne i znaczenie historyczne, dlatego też został wpisany do rejestru zabytków. Prace remontowe mające charakter termo - modernizacyjny, zostały zainicjowane podpisaną w roku 2010 umową o dofinansowanie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (Beneficjent) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca). Całkowita wartość projektu wynosi 9 955 222,31PLN, w tym wydatek kwalifikowany wynosi 8975329,87PLN. 50% tego projektu to wkład z funduszy Policji.

Wczorajsze święto zgromadziło wielu znamienitych gości: reprezentanta Urzędu Marszałkowskiego, samorządów miasta i  powiatu olsztyńskiego -  wójtów i burmistrzów,  a także służb, które na co dzień współpracują z Policją: Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Areszt Śledczy, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Prokuratura Rejonowa, członkowie Komisji Prawa i Samorządności Rady Miejskiej  w Olsztynie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także emerytowani Komendanci Miejscy Policji  w Olsztynie: Zygmunt Prażmowski, Wacław Brudek, Krzysztof Święcicki.

Wraz z wyróżnionymi i awansowanym policjantami  świętowali ich najbliżsi: współmałżonkowie, dzieci, rodzice, którym Komendant Miejski Policji pogratulował i przekazał życzenia tylko bezpiecznych służb oraz dumy z profesjonalnie pełnionej służby przez ich najbliższych.

(KWP w Olsztynie / mw)

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.65 MB)

Powrót na górę strony