Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięć pomordowanym i poległym policjantom

Data publikacji 24.07.2014

Dolnośląskie obchody Święta Policji, w 95 rocznicę powołania Policji Państwowej, rozpoczęły się 24 lipca 2014 r. we Wrocławiu od uroczystego złożenia wieńców pod pomnikami poległych i zamordowanych policjantów. W ten sposób funkcjonariusze oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. W uroczystościach udział wzięli m.in. Wojewoda i Wicewojewoda Dolnośląski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, przedstawiciele kadry kierowniczej dolnośląskiej komendy oraz zaproszeni goście.

Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku rozpoczęły się od oddania hołdu poległym i zamordowanym policjantom. W godzinach rannych, w 95 rocznicę powołania Policji Państwowej, po wystawieniu wart honorowych i wspólnej modlitwie, złożono wieńce i wiązanki przy ul. Wittiga, przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze oraz na Cmentarzu Osobowickim, pod pomnikiem poległych policjantów, oddając w ten sposób hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników policji, a także przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, emeryci policyjni oraz inni zaproszeni goście.

„Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. Ten fragment ślubowania, dla poległych policjantów, również z Dolnego Śląska, spełnił się w najtragiczniejszy sposób. Chroniąc bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, ponieśli oni ofiarę największą. Również rodziny policjantów ponoszą najwyższą cenę za wybór, jakiego dokonali funkcjonariusze, wstępując do Policji.

(KWP we Wrocławiu / bf)

Powrót na górę strony
Polska Policja