Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia państwowe i resortowe dla dolnośląskich policjantów

Data publikacji 24.07.2014

W przeddzień 95 rocznicy powołania Policji Państwowej we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji odznaczeń państwowych i resortowych. Uroczystości, w której uczestniczyli także m.in. Wojewoda i Wicewojewoda Dolnośląski oraz Wiceprezydent Wrocławia, przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Wojciech Ołdyński.

W związku z tegorocznymi obchodami Święta Policji 103 funkcjonariuszy oraz pracowników dolnośląskiej Policji, za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę, zostało uhonorowanych medalami za Długoletnią Służbę, nadanymi przez Prezydenta RP oraz odznakami Zasłużony Policjant, przyznanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Odznaczenia wręczyli Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński. Pozostali dolnośląscy funkcjonariusze i pracownicy Policji przyznane im odznaczenia odbiorą podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbędą się we Wrocławiu 1 sierpnia 2014 r.

We wczorajszej uroczystości udział wzięli również m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska, Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu płk dr Piotr Pertek oraz inni zaproszeni goście.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja