Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych

Data publikacji 24.07.2014

24 lipca 2014 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom i pracownikom Policji z Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji. Gospodarzem uroczystości był gen. insp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

W Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, odznak oraz aktów nominacyjnych policjantom i pracownikom cywilnym KGP i KSP z okazji 95. rocznicy powstania Policji.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem, który złożył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendantowi Głównemu, gen. insp. Markowi Działoszyńskiemu.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało dzisiaj 59 osób. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 56 funkcjonariuszy Policji. Na wyższe stopnie służbowe mianowanych zostało dzisiaj 42 funkcjonariuszy Policji. Natomiast Medalem za Zasługi dla Policji odznaczono 26 osób. Medal za Zasługi dla Policji przyznawany jest nie tylko policjantom i pracownikom Policji, ale także osobom spoza resortu spraw wewnętrznych. Podczas dzisiejszej uroczystości medal ten przyznano przedstawicielom Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Biura Ochrony Rządu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Odznaczenia i akty nominacyjne wręczał Komendant Główny Policji w towarzystwie swojego Pierwszego Zastępcy i Komendanta Stołecznego Policji, nadinsp. Dariusza Działo.

Gen. insp. Marek Działoszyński podziękował policjantom, policjantkom i pracownikom cywilnym za profesjonalizm, wytrwałość, dyspozycyjność, inwencję i wrażliwość społeczną, która przynosi Policji coraz więcej zaufania społecznego. - Chcę podziękować państwu za to wszystko, co robicie, aby polska Policja mogła jak najlepiej dawać ten najbardziej pożądany przez społeczeństwo produkt: bezpieczeństwo - powiedział Szef Policji. Komendant przekazał też podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych, Bartłomieja Sienkiewicza, Podsekretarza Stanu w MSW, Grzegorza Karpińskiego oraz od Marszałek Sejmu, Ewy Kopacz.

(KGP / mj, foto: mk)

Film Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych

Pobierz plik Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych (format mp4 - rozmiar 52.94 MB)

Powrót na górę strony