Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Obchody Święta Policji

Data publikacji 26.07.2014

Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wyróżnienie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” – to najważniejsze punkty Centralnych Obchodów Święta Policji. Podczas policyjnego święta warszawiacy mogli zobaczyć na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego defiladę pododdziałów i uczestniczyć w uroczystości zmiany posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Uroczystości w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. To tam, o godz. 11.00, wręczono nominacje i odznaczenia. Odbył się także koncert muzyki klasycznej. Udział w uroczystości wzięli m.in.: Jacek Michałkowski - Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na czele z Ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem oraz Podsekretarzem Stanu w MSW Grzegorzem Karpińskim, przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa, związków zawodowych, a także zagraniczni goście.

Wszystkich zgromadzonych w Auditorium Maximum powitał gen. insp. Marek Działoszyński: - Dla policjantów, pracowników Policji, przyjaciół naszej formacji jest to szczególna uroczystość. Wręczając Wam odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe, honorujemy Wasz wielki wysiłek, poświęcenie, bohaterskie czyny. Dla Was służba w Policji jest misją, a nie tylko zawodem.

- Mamy także przywilej podziękować wielu naszym wypróbowanym Przyjaciołom ze służb i instytucji, które wspierają Policję w realizacji ustawowych zadań. Gratuluję wszystkim, którzy zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansami na wyższe stopnie oficerskie. W pełni zasłużyliście na te wyróżnienia - dodał Komendant Główny Policji.

Kończąc wystąpienie,  gen. insp. Marek Działoszyński złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta Policji: - Serdecznie dziękuję wszystkim polskim policjantkom i policjantom, pracownikom Policji za uzyskane wyniki w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości, za budowanie dobrego wizerunku naszej formacji. Dziękuję rodzinom i Bliskim naszych funkcjonariuszy, którzy wspierają ich w tej trudnej służbie.Wszystkiego najlepszego!

Następnie, w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Jacek Michałowski - Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej wręczył funkcjonariuszom najwyższe odznaczenia państwowe, a Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wręczył odznaczenia resortowe.

Centralne Obchody Święta Policji na Placu Piłsudskiego

Z Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego uroczystości przeniosły się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie  Święta Policji – po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. - W tym dniu nasze myśli towarzyszą wam nie tylko dlatego, że to dzień uroczysty, ale dlatego, że poza tym świętem potrzebujecie wsparcia tych, którzy rozumieją, jak wymagająca i trudna jest wasza służba dla ojczyzny i obywateli – powiedział premier. Dodał, że minęły dawno czasy, kiedy Policja kojarzyła się niektórym obywatelom z przemocą. – Dzisiaj to skojarzenie jest dokładnie odwrotne. Dla przygniatającej większości Polaków słowo „policja” jest synonimem słowa „bezpieczeństwo”.

Premier, odnosząc się do rosnącego zaufania społecznego do Policji, powiedział: - Dzisiaj jest to instytucja obdarzona zaufaniem właściwie bezkonkurencyjnym, a przecież musicie brać często udział w akcjach, w których jesteście czasem bohaterami sytuacji, które mogą być kontrowersyjne dla wielu obserwatorów.

- Niezależnie od sytuacji, w jakiej się czasami musicie znaleźć, niezależnie od środków i narzędzi, jakich musicie czasami użyć, władza publiczna, państwo polskie będzie po waszej stronie - zadeklarował premier. - A ci przestępcy, ci, którzy narażają prawo, godzą w bezpieczeństwo obywateli, a często także w bezpieczeństwo tych, którzy noszą mundur, muszą wiedzieć, że nie pozostaną bezkarni. Muszą wiedzieć, że kiedy będzie trzeba, policja użyje środków, łącznie z bronią, kiedy nie ma innego wyjścia - dodał szef rządu. Zaznaczył, że każdy taki przypadek jest badany, wyraził uznanie dla powściągliwości funkcjonariuszy.

Donald Tusk podziękował też policjantom, którzy walczą z przemocą w rodzinie. – Wiem jakie to trudne, wymagające profesjonalizmu, odwagi cywilnej i stosownej delikatności. Osiągnęliście naprawdę rewelacyjne rezultaty.

Kończąc przemówienie, Donald Tusk powiedział: - Za to, że służycie obywatelom, za wasz rosnący profesjonalizm, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Rzadko kiedy przychodzi mi z takim przekonaniem i z taką dumą składać wyrazy uznania i hołdu dla czyjejś pracy i służby. Dziś robię to z przekonaniem najgłębszym. Wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji: - Serdecznie dziękuję za bardzo miłe słowa pod adresem kierowanej przeze mnie formacji. Są dla nas powodem do dumy i satysfakcji, ale traktujemy je także w kategoriach zobowiązania. Bo choć możemy pochwalić się wieloma sukcesami w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, doskonale wiemy, ile wyzwań stoi przed naszą formacją.

Komendant Główny Policji odniósł się w swoim wystąpieniu do nagłośnionej w mediach interwencji policjantów w Gorzowie Wielkopolskim. - Wszystkim tak łatwo wypowiadającym się w mediach krytykom postawy policjantów, chcę wyraźnie powiedzieć: bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Będziemy jej chronić w każdej sytuacji zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami – powiedział szef Policji. Podkreślił, że dziękuje policjantom za podejmowanie interwencji w ekstremalnych warunkach. - Tego oczekują od nas ludzie. W przypadku takich drastycznych działań jak na ulicach Gorzowa, Policja ma prawo liczyć na spokojny osąd i wsparcie należne człowiekowi, który naraża swoje życie dla innych. Kierownictwo polskiej Policji zawsze będzie bronić dzielnych i uczciwych policjantów przed nieuprawnionymi pozbawionymi faktycznych podstaw pochopnymi atakami – powiedział gen. insp. Marek Działoszyński.

Szef Policji podkreślił, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. - Realizowanie tych potrzeb - służba ludziom - jest naszą misją. Święto Policji jest więc szczególną okazją, żeby z nieskrywaną satysfakcją podkreślić, iż nasze działania prewencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Dziś prawie 90 procent czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania – zaznaczył gen. insp. Marek Działoszyński. Komendant główny dodał też: -  Cieszymy się jednym z najwyższych, wśród instytucji publicznych, poziomem zaufania. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności. Tych wyników, to trzeba wyraźnie podkreślić, nie byłoby bez codziennej, ciężkiej pracy policjantów i pracowników Policji. Dziękuję Wam za to – Koleżanki i Koledzy.

Kończąc swoje wystąpienie, gen. insp. Marek Działoszyński powiedział: - Po raz kolejny chcę z dumą podkreślić, że jestem zaszczycony, iż mogę stać na czele tej formacji, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja – misja służenia innym.

 

Film Przemówienie Komendanta Głównego Policji

Pobierz plik Przemówienie Komendanta Głównego Policji (format mp4 - rozmiar 76.02 MB)

 

Po wystąpieniu Komendanta Głównego Policji odbyło się ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”, wręczono wyróżnienia. Jak co roku kapituła konkursu, na postawie zgłoszeń nadesłanych m.in. przez osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, wybrała pięciu policjantów, którzy w szczególny sposób angaż­­­­ują się w pomoc mieszkańcom swoich regionów.

Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończyły się złożeniem wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przemarszem pododdziałów policyjnych, złożeniem meldunku i spotkaniem premiera z policjantami.

(pt, mg, mag, ik;  fot. mk)

Galeria zdjęć - Święto Policji - mniej oficjalnie tutaj

Film Przemówienie Premiera RP

Pobierz plik Przemówienie Premiera RP (format mp4 - rozmiar 50.1 MB)

Film Wystąpienie Ministra Sienkiewicza

Pobierz plik Wystąpienie Ministra Sienkiewicza (format mp4 - rozmiar 26.09 MB)

Film Centralne Obchody Święta Policji na Placu Piłsudkiego

Pobierz plik Centralne Obchody Święta Policji na Placu Piłsudkiego (format mp4 - rozmiar 57.59 MB)

Powrót na górę strony