Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej zaginięć osób i wysoka skuteczność policji w ich odnajdywaniu

Data publikacji 29.07.2014

Policjanci z Warmii i Mazur odnotowują wzrost zgłaszanych zaginięć osób. Co ważne w tej sytuacji, to skuteczność policjantów w ich odnajdywaniu - w tym roku jest ona ponad 95-procentowa. Przyczyną zrostu zgłoszeń o zaginięciach jest większa świadomości osób zgłaszających zniknięcie swoich bliskich, jak i nagłaśnianie przez policję, w jaki sposób realizuje są procedury dotyczącą poszukiwań osób zaginionych.

Pierwsza i druga kategoria         

Wyjaśnijmy: osoba zaginiona kategorii I, zgodnie z przepisami, to osoba, która opuściła nagle ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności. W szczególności są to osoby, których okoliczności zaginięcia wskazują na realną możliwość popełnienia przez nią samobójstwa. Jest to także osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy, bądź osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.

Osoba zaginiona kategorii II - osoba, która opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, w szczególności gdy okazywała wcześniej niezadowolenie z własnej sytuacji życiowej lub zamiar jej zmiany, zabierając ze sobą rzeczy osobiste, lub opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu z własnej woli.

Statystyki z 7. miesięcy

Porównując dane statystyczne dotyczące zaginięć, zarówno w I, jak i II kategorii, policjanci odnotowali znaczny wzrost zgłoszeń. Od 1 stycznia do końca lipca 2013 roku policjanci szukali 92 osoby zgłoszone z I kategorii. W tym roku prowadzili już 173 takie sprawy.

Podobny wzrost dotyczy zaginięć osób z II kategorii, z 217 w 2013 roku, do 415 w tym.

Ucieczki nieletnich

W 2013 roku, w ciągu 7 miesięcy, policji z regionu Warmii i Mazur zgłoszono 413 ucieczek nieletnich. W tym roku liczba ta wzrosła już o 168.

Sytuacja wakacyjna

Od 28 czerwca br., kiedy rozpoczęły się wakacje, policjantom z Warmii i Mazur zgłoszono zaginięcie 172 osób. 26 spraw nadal jest prowadzonych. Te dane są niewiele niższe niż rok wcześniej. Przez pierwszy miesiąc ubiegłorocznych wakacji policja szukała 188 osób. Wszystkie sprawy z tamtego okresu zostały zakończone.

Wszystkie „jedynki” zakończone

Jak podkreślił szef Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Olsztynie, wszystkie sprawy dotyczące zaginięć osób z I kategorii 2013 i 2014 roku zostały zakończone. Policjanci w regionie prowadzą jeszcze 3 zaginięcia „dwójek” z 2013 roku i 30 z bieżącego. Poszukiwacze odnaleźli także wszystkich nastolatków, którzy w ubiegłym roku uciekli z domów,  czy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie szukają jeszcze 25 nieletnich.

Dlaczego tak dużo?

Podinsp. Wojciech Banaś z ZPC KWP w Olsztynie wzrostu zgłoszeń o zaginięciach upatruje w większej świadomości osób zgłaszających zniknięcie swoich bliskich, jak i w tym, że sama policja nagłaśnia, w jaki sposób realizuje procedury dotyczącą poszukiwań osób zaginionych, kładąc nacisk na natychmiastowe zgłoszenie.

Szybki kontakt z policją, przekazanie jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu, życia, zwyczajów, znajomych osoby zaginionej sprawia, że szybciej możemy ją odnaleźć. Zdarza się jednak i tak, że kiedy docieramy do osoby, której szuka rodzina, nie jest ona kompletnie zainteresowana powrotem do swoich bliskich. Zerwała kontakt świadomie. Naprawdę trudno te decyzje przekazać tym, którzy czekają -  mówi Banaś.

(KWP w Olsztynie / mg)

Powrót na górę strony