Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoła Policji w Pile: jubileuszowe Święto Policji

Data publikacji 29.07.2014

Meldunkiem o gotowości do uroczystości, złożonym Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosławowi Schosslerowi przez podinsp. Arkadiusza Bajerskiego, rozpoczęły się obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile. W tym roku są one wyjątkowe, ponieważ powiązane z dwoma jubileuszami: 95-lecia powstania Policji Państwowej i 60-lecia powołania pilskiej szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki. Złożył on wszystkim przybyłym: policjantom, pracownikom Policji oraz słuchaczom z samorządu szkolnego najserdeczniejsze życzenia. Komendant odniósł się także do kilku tegorocznych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły:

"Niezwykle cieszy fakt, że w tym roku pilska szkoła wraca do swoich korzeni. Mam tu na myśli zwiększenie realizowanych przez nią kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej. Dziękuję Komendantowi Głównemu Policji i osobom, dzięki którym pilska placówka wraca po latach do tego, z czego dawniej była znana, czyli do szkolenia specjalistów zwalczających przestępstwa kryminalne".

"Jak Państwo zapewne zauważyliście, obecnie trwają prace remontowe, dzięki którym szkoła stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i nowoczesnym. W maju został oddany do użytku kompleks obiektów sportowych, na których policjanci przebywający na kursach, ale również kadra szkoły podnoszą swoją sprawność fizyczną i umiejętności potrzebne w służbie".

Ponadto, insp. Jerzy Powiecki przypomniał o współpracy pilskiej Szkoły Policji z innymi podmiotami:

"Poza ścisłą współpracą ze szkołami policyjnymi i jednostkami terenowym Policji, Szkoła jest obecna w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, pilskimi uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Biznesu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także szkołami ponadgimnazjalnymi, głównie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, z którym współtworzymy cieszący się duża popularnością Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych. Dość wspomnieć, że do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 70 szkół z całej Polski".

Komendant podziękował kierownictwu i pracownikom wymienionych jednostek i placówek oświatowych za bardzo dobrze układającą się współpracę Szczególne podziękowania skierował do Komendant Powiatowej Policji w Pile, mł. insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile za współpracę oraz wyrazy uznania za wysokie efekty pracy, konsekwentne działania służące wzrostowi poczucia bezpieczeństwa, utrzymaniu oraz poprawie porządku publicznego w powiecie pilskim.

"Każdego roku podczas służby ginie lub ulega wypadkom wielu policjantów. Dzieje się to podczas zatrzymywania przestępców, w wypadkach i w czasie interwencji. Słychać również w mediach, a z pewności nie są to wszystkie tego rodzaju przypadki, że policjant pomógł bądź to fizycznie, bądź też udzielając wskazówek przez telefon, uratować człowiekowi zdrowie i życie".

"Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego w I kwartale 2014 roku wynika, że 67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Cieszy fakt, że polskie społeczeństwo docenia naszą służbę".

Na zakończenie swojego przemówienia, insp. Jerzy Powiecki podziękował przedstawicielom samorządów lokalnych za przychylny stosunek do Policji i spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz za wsparcie podczas realizacji różnych przedsięwzięć. Złożył także gratulacje wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym.

Z obchodami policyjnego święta łączą się nierozerwalnie odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe – oficerskie, aspiranckie i podoficerskie.

Odznaczenia, akty mianowania i listy gratulacyjne wszystkim wyróżnionym wręczyli nadinsp. Mirosław Schossler oraz insp. Jerzy Powiecki.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, który przekazał życzenia z okazji święta oraz podsumował wypowiedzi swoich przedmówców, odnosząc się do specyfiki policyjnej służby oraz znaczenia Szkoły Policji w Pile w systemie szkolnictwa policyjnego.

(źródło: SP w Pile)

Powrót na górę strony