Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wkrótce ruszy budowa nowej siedziby KPP w Miechowie

Data publikacji 29.07.2014

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacek Fabisiak podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Przy zawieraniu umowy obecny był również Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Bogusław Słupczyński. W imieniu wykonawcy dokument sygnował Andrzej Grygiel - właściciel Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „GRAND”.

Obecnie użytkowany budynek Komendy Powiatowej Policji w Miechowie zbudowany został w 1973 roku i nie spełnia standardów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Przeprowadzona analiza wykazała, że budowa nowego obiektu jest korzystniejszym finansowym rozwiązaniem od przebudowy lub rozbudowy dotychczas istniejącego.
 
Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Miechowie spełniał będzie wszystkie wymogi standaryzacyjne. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt usprawni pracę policjantów oraz pracowników cywilnych, co będzie miało też pośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Dla interesantów odwiedzających jednostkę udostępniony zostanie większy, zewnętrzny parking.
 
Budowa nowej siedziby Policji w Miechowie przebiegać będzie dwuetapowo – najpierw powstanie dwukondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy (wraz z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych) oraz budynek garażowo – gospodarczy. W drugim etapie  wyburzona zostanie stara siedziba komendy, w miejscu której powstanie parking z 70 miejscami.
 
Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na prawie 12 milionów złotych. Środki finansowe na rzecz budowy nowej komendy w Miechowie pochodzą z budżetu standaryzacji, rezerwy celowej oraz Funduszu Wsparcia Policji. Inwestycje wspierają również władze samorządowe. Starostwo Powiatowe w Miechowie przekazało na rzecz budowy nowego obiektu 70 tys. złotych oraz teren pod budowę. Natomiast Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie oraz Wójtowie sześciu gmin (Charsznicy, Książ Wielkich, Racławic, Gołczy, Słaboszowa i Kozłowa) wsparli inicjatywę kwotą 178 tys. złotych.
 
Przewidywany czas zakończenia robót budowlanych to koniec października 2015 roku.

(KWP w Krakowie / mj)

Powrót na górę strony