Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalistyczna wymiana doświadczeń

Data publikacji 30.07.2014

Współpraca, głównie w obszarach działań szkoleniowych z zakresu oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych oraz realizacja, na terenie szpitala, stażu zawodowego dla policyjnych profilaktyków Szkoły, w celu uzyskania doświadczenia zawodowego w zakresie diagnozy, terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych przejawiających zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu i współuzależnienia - to niektóre z punktów podpisanego dziś porozumienia o współpracy pomiędzy słupską Szkołą Policji i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Pod dokumentem podpisy złożyli: komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz dyrektor placówki Krzysztof Sikorski. W podpisanym dokumencie mowa jest między innymi o realizacji w warunkach szpitalnych stażu zawodowego dla wykładowców-profilaktyków Szkoły, w celu uzyskania doświadczenia zawodowego w zakresie diagnozy, terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych przejawiających zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu i współuzależnienia.

Dzięki wysokiej klasy specjalistom Szkoła Policji korzystać będzie z pomocy ZOZ`u przy organizacji zajęć o charakterze dydaktycznym, szczególnie z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, psychoedukacji rodzin i pacjentów, interwencji kryzysowej (wsparcie psychospołeczne), terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Współpraca i pomoc ze strony Szkoły Policji to między innymi organizacja zajęć z zakresu postępowania z osobami agresywnymi, w tym między innymi wykorzystanie przez kadrę ZOZ`u określonych prawem środków przymusu bezpośredniego. Będą to również zajęcia praktyczne z zakresu taktyki podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, technik stosowania siły fizycznej, w tym stosowania chwytów obezwładniających i transportowych oraz taktyki podejmowania interwencji wobec sprawców przemocy domowej. W podpisanym porozumieniu mowa jest również o wymianie wzajemnych doświadczeń pomiędzy psychologami obu placówek.
 
Centrum Zdrowia Psychicznego mieścić się będzie w zabytkowym kompleksie budynków, które jeszcze przed kilkoma laty zajmował Szpital Wojewódzki. Zakres prac przewiduje przywrócenie budynku do wyglądu z czasów jego świetności a także odnowienie przyległego zespołu parkowego, w którym będą mogli wypoczywać pacjenci. Zakończenie prac i otwarcie pierwszych oddziałów planowane jest na październik tego roku. Po otwarciu będzie to największa tego rodzaju placówka w północnej Polsce.

(SP w Słupsku / mw)
 

Powrót na górę strony