Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja wodna

Data publikacji 02.08.2014

Dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, niesienie pomocy tonącym, ochrona środowiska, kontrola wałów przeciwpowodziowych, akcje ratownicze podczas katastrof i klęsk żywiołowych – to tylko niektóre zadania funkcjonariuszy z policji wodnej. Świetne wyszkolenie i nowoczesny sprzęt pozwalają policjantom szybko i sprawnie wykonać zadania w najtrudniejszych warunkach.

Policyjni wodniacy działają na terenie całej Polski, niosąc pomoc i czuwając na bezpieczeństwem. Działają w ramach 4 komisariatów specjalistycznych Policji – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu i 6 komórek wodnych – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek), pomorskiego (Gdańsk) warmińsko-mazurskiego (Olsztyn) i zachodniopomorskiego (Szczecin). W sumie pracuje tam 150 policjantów (stan na 1.06.2014).

Dodatkowo wodniacy są wspierani przez policjantów „komórek sezonowych” – są to nieetatowe zespoły, działające przede wszystkim w sezonie letnim. Łącznie w tym roku pełni w nich służbę ponad 350 policjantów.  Trzeba też podkreślić wsparcie, jakiego udzielają policji wodnej funkcjonariusze prewencji z tzw. patroli rajdujących – poruszają się one w rejonach zbiorników wodnych samochodami terenowymi, które ciągną przyczepy z jednostkami pływającymi. Patrole te są doskonale wyposażone i gotowe do akcji w każdej chwili.

W sumie na wyposażeniu Policji jest 291 nowoczesnych łodzi: policjanci z komend wojewódzkich i stołecznej dysponują 279 łodziami, dodatkowo 8 łodzi znajduje się w Centrum Szkolenia Policji Legionowie, a 4 są na stanie Komendy Głównej Policji.

Na podstawie porozumień, jakie są zawierane co kilka lat  między ministrem środowiska i ministrem spraw wewnętrznych, Policja otrzymuje środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego sprzętu. W 2014 roku Komenda Główna Policji rozpoczęła procedurę przetargową na zakup z tych środków 15 nowych łodzi.

mg

Kalendarz policyjny na 2014 r. ►

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.26 MB)

Powrót na górę strony