Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stop agresji drogowej

Data publikacji 06.08.2014

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym, rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców.

Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń, mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.

Jeśli  byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !
 
Adres mailowy:

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl
 
Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie:

- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi),
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
- danych zgłaszającego: imię , nazwisko, adres do korespondencji, ewent. numer telefonu.

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

(KWP w Łodzi / pl)

Powrót na górę strony