Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

300-letnie rzeźby z Krosina odnalezione

Data publikacji 11.08.2014

W 2014 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie powiadomił o zaginięciu wyposażenia XVIII-wiecznego ołtarza kościoła w Motarzynie. Sprawą zajął się Zespół ds. Zabytków KWP w Szczecinie, który rozpoczął poszukiwania zaginionych zabytków. Ustalono, że kilkanaście obiektów z kościoła zaginęło po remoncie kapitalnym świątyni, prowadzonym w latach 2007-2011.

W ubiegłym tygodniu policjant z Zespół ds. Zabytków wraz z ks. proboszczem z parafii w Krosinie odnaleźli XIX-wieczny krucyfiks z Motarzyna na strychu plebanii w Krosinie. Oprócz niego odnaleźli również dwie XVIII-wieczne barokowe figury z ambony kościoła w Krosinie, których zaginięcie zgłosił już w 2009 roku poprzedni proboszcz.

Zabytki te zarejestrowane były w bazie utraconych zabytków prowadzonej przez NIMOZ. Figury św. Marka i Łukasza Ewangelistów są w złym stanie zachowania, posiadają liczne ubytki strukturalne i ubytki polichromii. Obecny proboszcz pełniący obowiązki od połowy 2012 roku, udzielił pełnego wsparcia policji, licząc na odnalezienie pozostałych zabytków z kościoła w Motarzynie.

O odnalezieniu powiadomiono niezwłocznie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, a według dokumentacji urzędu ochrony zabytków, potwierdzono bezsprzecznie, że są to poszukiwane od kilku lat rzeźby oraz krucyfiks. Krucyfiks po zakończeniu prac restauracyjnych prawdopodobnie wróci do kościoła w Motarzynie.

Ambona w Krosinie została wykonana w początku XVIII wieku dla kościoła w Białowąsie z 1689 roku. Ponieważ kościół po wojnie był w złym stanie, jego wyposażenie ołtarz i ambonę przeniesiono do kościoła w Krosinie, gdzie w 1951 roku erygowano parafię pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Kościół w Białowąsie przywrócono do funkcji sakralnej dopiero w 1976 roku.

(KWP w Szczecinie / bf)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 6.51 MB)

Powrót na górę strony