Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Andrychów - podsumowanie działań Policji

Data publikacji 20.08.2014

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek uczestniczył w spotkaniu podsumowującym program „Zero Tolerancji” realizowany w Andrychowie. Spotkanie odbyło się 20 sierpnia br. w Urzędzie Miasta w Andrychowie, z udziałem burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, przedstawicieli andrychowskiego samorządu oraz Policji.

Program „Zero tolerancji” wdrożony został w czerwcu br., po uzgodnieniach dokonanych w trakcie spotkania 13 czerwca w Urzędzie Miasta Andrychów pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Mariuszem Dąbkiem, burmistrzem, radnymi, przedstawicielami społeczności romskiej i kibiców. Zasadniczym celem było zdecydowane reagowanie na wszelkie przejawy zakłócania porządku oraz zachowania nawołujące do nienawiści.

Ważnym elementem policyjnych starań o bezpieczeństwo było ustabilizowanie sytuacji konfliktowej jaka pojawiła się w Andrychowie i przywrócenie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa – w czerwcu br. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek zdecydował o wzmocnieniu służb prewencyjnych w mieście i przekazał do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dodatkowe siły policyjne.

W mieście zorganizowano większą ilość patroli - zadaniem policjantów było zapobieganie incydentom mogącym wywołać konflikt oraz działanie represyjne wobec osób naruszających prawo.

Aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, policjanci reagowali na zgłaszane przez nich sytuacje – podjęli 1630 różnych interwencji. Zdecydowanie reagowali także na popełniane wykroczenia, eliminując negatywne zjawiska i rozliczając „karnie” nawet sprawców drobnych „przewinień” mogących wpływać na poczucie bezpieczeństwa (lub zagrożenia ) mieszkańców.  Ujawnionych zostało 1000 wykroczeń porządkowych – m.in. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, używanie wulgaryzmów, zaczepianie przechodzących osób, zakłócanie porządku.

Po dwóch miesiącach funkcjonowania programu na terenie Andrychowa Policja wraz z samorządem dokonała oceny jego funkcjonowania.

W okresie od 13 czerwca do 18 sierpnia br. zostało skierowanych do służby na terenie Andrychowa (na zasadzie wielokrotności) 1.694 funkcjonariuszy pionów prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalnego ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W tym czasie policjanci wylegitymowali 5.422 osoby, przeprowadzili 1.792 interwencje, zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 75 osób, ujawnili 20 osób poszukiwanych.  Ponadto „rozliczyli” także 1.020 sprawców wykroczeń porządkowych – 520 z nich ukaranych zostało mandatem, wobec 230 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, 269 zostało pouczonych

Podejmowane działania i inicjatywy różnych instytucji i organizacji pozwoliły na wyciszenie zaistniałego konfliktu.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony