Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Błędy rowerzystów to często poważne wykroczenia

Data publikacji 21.08.2014

Jazda po chodniku i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych to najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia. Są to zachowania zabronione, o czym często rowerzyści nie wiedzą. Niewiedza nie jest jednak żadną okolicznością łagodzącą - policjanci karzą rowerzystów za te naruszenia przepisów.

Podkarpaccy policjanci kilkadziesiąt razy dziennie zwracają uwagę na wykroczenia jakie popełniają rowerzyści. Bardzo wielu spośród nich dziwi się reakcjom funkcjonariuszy. Są przekonani, że nie złamali przepisów, a wynika to niestety często z ich nieznajomości. Dziś rowerem po drogach legalnie może poruszać się każdy dorosły człowiek, nie jest wymagane żadne przeszkolenie, jedynym uprawnieniem jest posiadanie dowodu osobistego.

Rowerzyści powinni znać zapisy art. 33 prawa o ruchu drogowym. Nie jest ich zbyt wiele, te najważniejsze warto zatem przypomnieć:

 • Rowerzysta ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, o ile takie są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Trzeba pamiętać, że drogi dla rowerów są jednokierunkowe! Jeśli takowe są, nie może wówczas korzystać z jezdni!
 • Chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla pieszych! Rowerzysta może z niego skorzystać w ściśle określonych sytuacjach:

- kiedy opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat;

- kiedy wzdłuż drogi, na której dozwolona prędkość jest większa niż 50 km/h, nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry;

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty - śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła;

W powyższych sytuacjach każdy rowerzysta jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym!

Rowerzysta nie może:

 • jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, za wyjątkiem jazdy obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu;
 • jechać bez trzymania co najmniej jedną ręką kierownicy oraz nóg na pedałach;
 • czepiać się innych pojazdów,
 • jechać wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzyści muszą liczyć się z karami za nieprzestrzeganie przepisów. Stawki grzywien wynoszą odpowiednio:

 • niekorzystanie z drogi dla rowerów lup pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wyznaczone - 50 zł
 • jazda obok innego uczestnika ruchu - 50 zł
 • jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach - 50 zł
 • czepianie się pojazdów - 100 zł
 • jazda po chodniku - 50 zł
 • przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych - 100 zł.

(KWP w Rzeszowie / mw)

Powrót na górę strony