Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy komisariat w Wesołej

Data publikacji 22.08.2014

Wprawdzie termin oddania do użytku tej inwestycji przewidziano na 2015 rok, ale służby logistyczne Komendy Stołecznej Policji robią wszystko, aby jeszcze w tym roku oddać do użytku nowy, większy i nowocześniejszy Komisariat Policji w dzielnicy Warszawa Wesoła. Pozwoli to w przyszłości znacznie podwyższyć komfort pracy policjantów.

Dwukondygnacyjny obiekt przy ul. 1. Praskiego Pułku 21 w Wesołejo łącznej powierzchni użytkowej 660,7 m2 stanął w miejscu starego budynku, którego powierzchnia wynosiła 338,8 m2. Zakończono prace montażowe instalacji elektrycznej, poszycia dachowego łącznie z obróbkami blacharskimi, instalacji sanitarnej, a także instalacji c.o. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Po ich wykonaniu pomieszczenia zostaną umeblowane oraz zaopatrzone w sprzęt teleinformatyczny. Całkowity koszt budowy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem wyniesie około 5 mln zł.

Na czas budowy dotychczasowa siedziba komisariatu została tymczasowo przeniesiona do Komisariatu Policji Warszawa Rembertów przy ulicy Plutonowych 6. Do czasu oddania nowej siedziby w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Wesoła uruchomiono dyżury dzielnicowych od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00 i 16.00-18.00

- Zwiększając tempo prac inwestycyjnych pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz służących w tym rejonie policjantów, a jednocześnie sprawić, aby mieli oni bardziej komfortowe warunki do wzajemnych kontaktów – mówi Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Logistyki mł. insp. Małgorzata Łyszko-Domagalska.

Zadanie jest realizowane przez Komendę Stołeczną Policji w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętzrnych dotyczącego standaryzacji obiektów służbowych Policji. Intencją podejmowanych działań jest przede wszystkim polepszenie warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy i służby funkcjonariuszy i pracowników Policji. W ramach trzyletniego programu na lata 2013-2015 na standaryzację i modernizację komend w całej Polsce Minister Spraw Wewnętrznych przeznaczył 1 mld zł.

Program zakłada także ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji. Dotyczy to zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego wyglądu obiektów, m.in. w zakresie jednakowej kolorystyki elewacji, pomieszczeń wewnątrz budynku i podłóg (w odcieniach grafitu) oraz umieszczenia wystandaryzowanego logo Policji na zewnątrz budynku.

Potrzeba budowy nowego obiektu w miejsce dotychczasowego Komisariatu Policji w dzielnicy Warszawa Wesoła pojawiła się przed trzema laty. Miał na to wpływ systematyczny wzrost liczby ludności zamieszkującej ten teren. Decyzja o budowie nowego, większego i nowoczesnego komisariatu była również podyktowana złym stanem technicznym dotychczasowego obiektu, zbyt małą kubaturą i bardzo niskim standardem wykończenia. Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez władze samorządowe, co zaowocowało podpisaniem w 2011 roku przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy porozumienia w sprawie przekazania Policji środków finansowych, stanowiących dochody własne m.st. Warszawy, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku komisariatu w Wesołej. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z podpisaną umową przystąpiono do prac budowlanych, które Komenda Stołeczna Policji ma nadzieję zakończyć jeszcze w tym roku.

Komendant Stołeczny Policji liczy na to, że nowoczesny i funkcjonalny obiekt będzie dobrze służył mieszkańcom Wesołej  oraz funkcjonariuszom w zapewnieniu bezpieczeństwa w pobliskim rejonie.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony