Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konwojowany 2014

Data publikacji 26.08.2014

Zamach na sędziego podczas rozprawy, próba ucieczki oraz samookaleczenie osoby konwojowanej to jedne z nielicznych epizodów ćwiczeń dowódczo-sztabowych „Konwojowany 2014”, przeprowadzonych dziś przez wydział konwojowy KWP z siedzibą w Radomiu.

Głównym celem tych ćwiczeń było przeciwdziałanie zaistnieniu wydarzeń nadzwyczajnych podczas realizacji konwojów i doprowadzeń. Opracowano różne scenariusze działań, na podstawie których policjanci wykonujący powierzone im zadania służbowe mieli wykazać się między innymi umiejętnościami sprawnego, efektywnego działania oraz podejmowania szybkich decyzji w przypadkach wydarzenia nadzwyczajnego.

Bezpośrednie uczestnictwo w takich działaniach, a nie wyreżyserowany scenariusz dał jego uczestnikom możliwość doskonalenia umiejętności w specyficznych i trudnych warunkach. Była to również doskonała okazja do wypracowania umiejętności współdziałania  pomiędzy policjantami.

Już kilka minut po zakończonych działaniach podsumowano ich efekty. Swoje oceny przedstawiali Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP z siedzibą podinsp. Ryszard Rozborski, zespół obserwatorów, a także zaproszeni goście.  Wszystkie te uwagi będą doskonałym materiałem dydaktycznym, który pozwoli udoskonalić realizację zadań konwojowych w całym garnizonie mazowieckim. W ćwiczeniach praktycznych uczestniczyło 21 policjantów z sekcji w Radomiu, realizujących w ramach codziennej służby zadania konwojowe.

Działania wizytowali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz, Radca Wydziału Konwojowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Robert Szlachta, Ekspert Wydziału Konwojowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP nadkom. Wiesław Pietrzak oraz przedstawiciele Aresztu Śledczego i Sądu. Kierownikiem ćwiczenia była Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu podinsp. Monika Sokołowska.

Przeprowadzona operacja jest pierwszym przedsięwzięciem projektu, którego kolejne etapy będą przeprowadzone już na przełomie września i października w komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu tj.: w Płocku, Siedlcach, Płońsku i Ostrołęce.

(KWP w Radomiu / pl)

Powrót na górę strony