Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa nowych obiektów policyjnych w Małopolsce

Data publikacji 29.08.2014

Programem standaryzacji jednostek Policji realizowany jest w całym kraju. W Małopolsce powstaną dwa nowe obiekty - Komisariat Policji w Trzebini oraz Komenda Powiatowa Policji w Miechowie.

Prace budowlane już ruszyły. Od samego początku przedsięwzięcie wspiera Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek, który uczestniczył w staraniach związanych z pozyskaniem środków na realizację inwestycji. Także z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyasygnowano pieniądze na ten cel.

Komisariat Policji w Trzebini budowany jest na placu położonym przy ulicy Krakowskiej. Teren ten przekazany został przez Gminę Trzebinia.

Będzie to nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek administracyjno - biurowy z garażami, myjnią i warsztatem w części parterowej.  Wjazd główny na teren nowego obiektu przygotowany zostanie od strony ul. Żmirka i będzie wspólny dla petentów i pracowników komisariatu. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych - w pobliżu schodów zewnętrznych zaprojektowano platformę, która pozwoli na wygodne pokonanie różnicy poziomów przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Budynek komisariatu będzie usytuowany w miejscu ekspozycyjnym i będzie stanowił istotny element krajobrazu architektonicznego dla Trzebini.

Zaprojektowana powierzchnia użytkowa nowego Komisariatu Policji to 1275 m2, zaś przewidywany czas zakończenia robót budowlanych to koniec października 2015 roku. 

Kolejna inwestycja prowadzona jest w Miechowie - przy ulicy B. Prusa, gdzie powstaje nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji.

Stary budynek (zbudowany w 1973 roku) zostanie zastąpiony nowym wystandaryzowanym i nowoczesnym obiektem. Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Miechowie spełniał będzie wszystkie wymogi standaryzacyjne. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt usprawni pracę policjantów oraz pracowników cywilnych, co będzie miało też pośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Dla interesantów odwiedzających jednostkę udostępniony zostanie większy, zewnętrzny parking. Budowa nowej siedziby Policji w Miechowie przebiegać będzie dwuetapowo – najpierw powstanie dwukondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy (wraz z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych) oraz budynek garażowo-gospodarczy. W drugim etapie wyburzona zostanie stara siedziba komendy, a w jej miejscu powstanie parking z 70 miejscami.

Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na kwotę prawie 12 milionów złotych. Środki finansowe na rzecz budowy nowej komendy w Miechowie pochodzą z budżetu standaryzacji, rezerwy celowej oraz Funduszu Wsparcia Policji. Inwestycje wspierają również władze samorządowe. 

KWP Kraków

  • Plac budowy KMP w Miechowie

  • Budowa Komisariatu Policji w Trzebini

Powrót na górę strony