Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa Policji i wojewodów w Uniejowie

Data publikacji 16.09.2014

15 września 2014 roku w Uniejowie w województwie łódzkim odbyła się wspólna narada wojewodów i kadry kierowniczej Policji. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wojewodowie, kierownictwo Komendy Głównej Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji, Rektor WSPol. w Szczytnie, Komendanci Szkół Policji, dyrektorzy i pełnomocnicy wybranych Biur KGP.

Naradę rozpoczął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński. W dalszej kolejności podczas paneli dyskusyjnych omówiono szereg tematów dotyczących różnych płaszczyzn współpracy administracji i Policji. Dyskutowano między innymi na temat zwalczania zjawiska handlu ludźmi, bezpieczeństwa imprez masowych oraz roli zespołów interdyscyplinarnych w zwalczaniu przemocy w rodzinie. Omówiono funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego, współdziałanie policji z wojewodami w ramach systemu działań obronnych państwa. Dyskutowano o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz inicjatyw logistycznych. Na zakończenie narady - 16 września - zaplanowano spotkanie z władzami miasta Uniejów i zwiedzanie uzdrowiska. 

(KWP Łódź / mb / fot. mk)

Powrót na górę strony