Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów i pracowników Krajowych Biur Interpolu

Sekretariat Generalny Interpolu w ścisłej kooperacji z Sekcją ds. Interpolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Szkoła Policji w Pile, kończą realizację szkolenia międzynarodowego (15-19 września br.) skierowanego do polskich i zagranicznych policjantów oraz pracowników zajmujących się operacyjną współpracą międzynarodową realizowaną kanałem Interpolu. Szkoła Policji w Pile po raz pierwszy w swojej 60-letniej historii gości uczestników tego rodzaju specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez Interpol.

W codziennej praktyce, aby policjanci na całym świecie mogli np. na bazie decyzji polskiego sądu zatrzymać osobę poszukiwaną międzynarodowo, konieczna jest cała gama czynności, (często niewidocznych dla osób postronnych), która jest wykonywana przez personel ustanowionego w każdym państwie Krajowego Biura Interpolu. Takie poszukiwania prowadzone są od momentu wprowadzenia informacji np. o konieczności zatrzymania konkretnej osoby do baz międzynarodowych, do chwili jej skutecznego zatrzymania. Informacje dotyczące każdego przypadku są wprowadzane do bazy Interpolu, która jest największą tego rodzaju bazą danych na świecie. Te dane dostarczane są przez policje 190 krajów. W ten sposób w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Policja może realizować skuteczne poszukiwania przestępców na całym świecie bez ograniczenia granicami państwowymi.

Tegoroczna edycja szkolenia organizowana jest w Polsce po raz pierwszy i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - o możliwość wzięcia w nim udziału ubiegały się aż 33 kraje. Sama decyzja o powierzeniu możliwości organizacji całości tak ważnego projektu naszemu krajowi jest wyrazem docenienia przez Interpol roli jaką polska Policja pełni na arenie międzynarodowej, jej wzrastającej aktywności i merytorycznych działań, które są bardzo wysoko oceniane.

W samym szkoleniu udział wzięli uczestnicy z 10 krajów (Włochy, Hiszpanii, Danii, Belgii, Czech, Szwecji, Węgier, Austrii, Słowacji, Malty,) oraz 8 przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej KGP. Kurs dzięki uprzejmości Szkoły Policji w Pile prowadzony był przez 4 dni w specjalnie przygotowanej na potrzeby ćwiczeń sali informatycznej. Z uwagi na uczestników międzynarodowych był on w całości realizowany w języku angielskim.

W odróżnieniu od innych programów szkolenie jest bardzo praktyczne i polega na pracy w systemie elektronicznym, gdzie na konkretnych zadaniach dotyczących poszukiwań międzynarodowych uczestnicy uczą się jak należy je realizować, na co zwrócić uwagę, czego unikać by skutecznie wprowadzać informacje do baz danych Interpolu oraz jak je modyfikować i usuwać. Z uwagi na to, iż na podstawie informacji umieszczonych w zasobach Interpolu implikuje się bezpośrednie konsekwencje wobec osób i przedmiotów, włączając w to także zatrzymanie, koniecznym jest zapewnienie najwyższego, zunifikowanego poziomu i standardu pracy w tym aspekcie każdego z Krajowych Biur Interpolu. By to zapewnić, a jednocześnie zadbać o wysoką jakość szkolenia, zakończyło się ono testami. Każdy uczestnik musiał się zmierzyć z konkretnymi praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi całości programu realizowanego podczas panelu szkoleniowego.
Ważnym elementem praktycznym przekładającym się bezpośrednio na skuteczność późniejszej pracy polskiego Biura Interpolu jest fakt, iż podczas szkolenia policjanci i pracownicy delegowani do udziału w nim, mają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ze swoimi odpowiednikami w innych biurach w szczególności z krajów europejskich. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, a konieczna jest pilna i skuteczna wymiana informacji pomiędzy Policjami różnych krajów, która z reguły jest realizowana właśnie przez biura międzynarodowe.

Kilka słów i spostrzeżeń od samych uczestników zagranicznych i wykładowcy przedmiotowego szkolenia:

Beverly Farrugia, Krajowe Biuro Interpolu Malta. Jest ona oficerem policji i w codziennej pracy zajmuje się współpracą międzynarodową i poszukiwaniami międzynarodowymi realizowanymi kanałem Interpolu. Dla Policji maltańskiej Interpol jest jedynym kanałem, którym mogą prowadzić wymiana operacyjną informacji policyjnych z innymi krajami członkowskimi Interpolu (190 na całym świecie). Jest po raz pierwszy w Polsce i wszystko jest tu dla niej nowe i ciekawe. "Z wielką przyjemnością obserwuję polską gościnność i otwartość, chciałabym by wszędzie gdzie pojadę w Europie, spotykała mnie taka reakcja, gdy proszę o coś w sklepie czy pytam o drogę na ulicy". Ma też po raz pierwszy okazję być w zagraniczej szkole policyjnej i zaskoczona jest stopniem zorganizowania jaki ma okazję zobaczyć w Szkole w Pile, a który ocenia bardzo dobrze. W odniesieniu do szkolenia Interpolu, którego jest uczestnikiem chciałaby podkreślić, iż sama na co dzień pracując i używając systemu elektronicznego wymiany informacji Interpolu I-24/7 podczas szkolenia codziennie uczy się tu czegoś nowego, znajduje nowe możliwości i sposoby, które może zastosować w swojej pracy. Cieszę się że całe to szkolenie jest od samego początku bardzo praktyczne-siedzimy przed monitorami i zmagamy się z żywymi przykładami spraw. Wprowadzamy poszukiwania międzynarodowe do baz Interpolu, modyfikujemy je i usuwamy gdy wymagają tego zadania praktyczne jakie otrzymujemy-to naprawdę działa".


 Harry Forsell, Krajowe Biuro Interpolu Szwecja. Jest policjantem służby kryminalnej od 23 lat. Od 5-ciu ma okazję pracować w komórce zajmującej się współpracą międzynarodową na stanowisku oficera dyżurnego. Cechą charakterystyczna jest, iż w Szwecji podobnie jak to ma miejsce w Polsce, współpraca realizowana kanałem Interpolu, Sirene i Europolu jest umiejscowiona w jednym biurze. Przyjechał do Polski po raz pierwszy i od razu przeżył swego rodzaju szok, gdy wchodząc do naszej szkoły młody oficer dyżurny na kompanii przywitał go nienaganna angielszczyzną i zaooferował pomoc. W Szwecji szkoły policyjne są mniejsze i nie ma tam tak rozwiniętej kultury sztabowej. Szczególnie podoba mu się zwyczaj przemieszczania się policjantów np. między budynkami w zwartej kolumnie oraz oddawanie honorów starszemu stopniem. Sam kurs zorganizowany jest bardzo profesjonalnie. Elektroniczna platforma szkoleniowa, która jest odwzorowaniem rzeczywistego środowiska w którym pracuje jest świetnym rozwiązaniem i pozwala na przetestowanie skomplikowanych operacji związanych np.: z tworzeniem widocznych na całym świecie informacji dotyczących zatrzymania groźnego przestępcy.
Bardzo podoba mu się to praktyczne podejście do szkolenia. Po tych różnorodnych doświadczeniach jedno jest dla niego pewne: "Macie tu świetną organizację, zarówno samego szkolenia, jak i zasad, jakie panują w szkole, w której mieszkamy. Chciałbym bardzo szybko wrócić tu do Polski i zobaczyć więcej miejsc, poznać bardziej polską kulturę i podelektować się dłużej tradycyjnym polskim jedzeniem, które jest po prostu pyszne".


Francesso Sessa, Krajowe Biuro Interpolu Włochy, Rzym. Jest majorem Karabinieri, w służbie od 1996 roku na różnych stanowiskach. Od 2012 roku jest kierownikiem Sekcji w Biurze Krajowym Interpolu w Rzymie zajmującej się międzynarodowymi poszukiwaniami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Podobnie jak dwóch poprzednich rozmówców jest w Polsce po raz pierwszy. Jego  wrażenie dotyczące Polaków i naszej mentalności było bardzo ciekawe: „ jesteście bardzo do nas podobni,” mówi, „macie ciepłą i otwartą naturę, jesteście gościnni oraz bardzo, bardzo zależy wam na tym byśmy my, wasi goście, byli zadowoleni. Dziękuję. Chciałbym, by w innych częściach Europy ludzie byli też tak przyjaźnie i ciepło nastawieni do obcokrajowców.” Dla niego podczas kursu najważniejszą rzeczą jest to, że może tu bezpośrednio pracować ze swoimi odpowiednikami z innych europejskich biur Interpolu. „Teraz wiem, że gdy będę miał problematyczną sprawę kryminalną w Szwecji, Belgii czy Polsce, mogę przed wysłaniem pilnego pisma, faksu, maila, zadzwonić do swoich kolegów i jestem pewien, że mi pomogą. To czasem decyduje o sukcesie najważniejszych przedsięwzięć, zwłaszcza jeżeli jest zagrożone życie i zdrowie ludzkie, a mamy bardzo mało czasu na reakcję.”

Philippe Puginier, kapt. Policji francuskiej, w służbie kryminalnej od 1995 roku. Pracował podczas swojej bogatej kariery w policji sądowej, był ekspertem kryminalistyki, a także dowódcą jednostki antynarkotykowej. Od 2010 roku pracuje w Sekretariacie Generalnym Interpolu. Jest wykładowcą podczas naszego szkolenia i stara się w najlepszy możliwy sposób nauczyć naszych uczestników identyfikowania i rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas prowadzenia poszukiwań międzynarodowych za pomocą platformy I-link. „Prowadziłem wiele takich szkoleń w różnych krajach zarówno europejskich jak i poza europejskich i chciałbym podkreślić, iż jest to jedno z najlepiej organizacyjnie przygotowanych szkoleń jakie prowadzę. Zarówno samo wyposażenie sal w sprzęt elektroniczny konieczny do praktycznych ćwiczeń, jak i nastawienie personelu szkoły w Pile oraz współorganizatorów z Sekcji ds. Interpolu BMWP KGP powodują, że moja praca jest o niebo łatwiejsza. Nie muszę zajmować swojej głowy niczym innym jak tylko przygotowaniem konkretnych kazusów na ćwiczenia i wykłady. Reszta w jakiś magiczny sposób się materializuje, gdy tylko zgłoszę jakąś potrzebę. Jestem pod wielkim wrażeniem jak Polska Policja potrafiła to specyficzne szkolenie przygotować. Skoro już jesteśmy przy dobrych rzeczach to chciałbym podkreślić fakt, iż udało się Wam zgromadzić prawie 20 uczestników z różnych krajów europejskich, którzy prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny. Szkolenie tak dobranej grupy mimo różnic związanych z często odmiennymi praktykami w ich krajach to prawdziwe wyzwanie ale i przyjemność.”

(BMWP KGP / pt)

 

Powrót na górę strony