Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja "Siatka 2014" zakończona

Data publikacji 23.09.2014

Zakończyła się policyjna operacja zabezpieczenia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Tym samym kończy też swoje funkcjonowanie Policyjne Centrum Dowodzenia. Wczoraj z przedstawicielami wszystkich służb i podmiotów zaangażowanych w pracę w PCD, spotkał się Dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Krzysztof Lis.

W czasie uroczystej odprawy zastępca dowódcy operacji policyjnej ds. taktyki działań - insp. Krzysztof Lis, w imieniu dowódcy operacji – nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, I zastępcy Komendanta Głównego Policji, złożył podziękowania wszystkim osobom, które wchodziły w skład obsady PCD. Podkreślił, że sprawność działania, współpraca i wymiana informacji w ramach PCD były możliwe do osiągnięcia dzięki profesjonalizmowi i ogromnemu zaangażowaniu wielu podmiotów, co zapewniło utrzymanie bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z oczekiwaniami organizatorów i uczestników Mistrzostw.  

Insp. Krzysztof Lis życzył wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji z wypełnianych obowiązków. Słowa podziękowania skierował do wszystkich obecnych również zastępca dowódcy operacji policyjnej do spraw funkcjonowania Policyjnego Centrum Dowodzenia, insp. dr Roman Stawicki, Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Operacja „Siatka 2014” była już trzecią operacją policyjną, podczas której funkcjonował centralny system zarządzania bezpieczeństwem i wymiany informacji – Policyjne Centrum Dowodzenia usytuowane na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Główny ośrodek, który całodobowo zarządzał działaniami policyjnymi podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, rozpoczął swoją pracę 28 sierpnia br. Podobnie jak w czasie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, pracownicy PCD wymieniali informacje z poszczególnymi służbami, współdziałali z nimi i koordynowali pracę policjantów na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem tych miast, w których rozgrywane były mecze siatkówki – w nich także na czas Mistrzostw powstały specjalne centra operacyjne. Pracownicy Centrum zbierali informacje dotyczące nie tylko zdarzeń bezpośrednio powiązanych z Mistrzostwami, ale również na temat wszystkich imprez sportowych, zgromadzeń publicznych i innych ważnych wydarzeń, które odbywały się w kraju w czasie trwania operacji „SIATKA 2014”.

W PCD pracowali nie tylko funkcjonariusze Policji, ale także przedstawiciele Straży Granicznej , Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej – w sumie 68 osób.

Swoje działania zakończyło również 24 oficerów łącznikowych (Team Security Liason Officer), akredytowanych do poszczególnych reprezentacji, którzy podróżowali z siatkarzami i byli odpowiedzialni za drużyny od momentu oficjalnego przybycia na Mistrzostwa do momentu opuszczenia kraju po zakończeniu udziału w turnieju. Głównym zadaniem funkcjonariuszy TSLO podczas trwania Mistrzostw było zapewnienie bezpieczeństwa, organizowanie eskort oraz dbanie m.in. o to, żeby przemieszczanie się drużyn na treningi i mecze odbywało się płynnie. Współpracowali oni również z pracownikami ochrony hali, na których odbywały się mecze oraz treningi, jak również z obsługą hoteli, w których były zakwaterowane reprezentacje. Pomimo wyznaczonych zadań skupiających się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnym drużynom, oficerowie łącznikowi dostosowywali się do zaistniałych sytuacji. W codziennej pracy pozostawali w stałym kontakcie z policjantami pracującymi w Sztabach Podoperacji „SIATKA 2014” i Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie.

mw

 

Powrót na górę strony