Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni eksperci ds. prewencji kryminalnej o profilaktyce "bezpiecznego jutra"

Data publikacji 23.09.2014

W dniu 22 września br. rozpoczął prace zespół ekspercki Komendanta Głównego Policji, który ma za zadanie opracowanie „Koncepcji działań profilaktycznych Policji”. Prace zespołu nadzoruje insp. Marek Walczak Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, a przewodniczy mu insp. Grzegorza Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W pracach nad koncepcją eksperci reprezentujący KWP/KSP szkoły Policji nakreślają priorytety działań wynikające z analizy zagrożeń, debat społecznych w tym ankiety ,,Rola Policji w systemie edukacji na rzecz bezpieczeństwa", wyników ,,Polskiego badania przestępczości", kierunków wynikających z rządowych i resortowych programów, priorytetów, doświadczeń europejskich. Składową tego strategicznego dokumentu zgodnie z założeniami będą między innymi propozycje zasad i form współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym uczelniami i organizacjami pozarządowymi, ale także propozycje źródeł finansowania działań profilaktycznych Policji. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest wewnętrzny system wymiany informacji i współpracy z mediami w zakresie działań profilaktycznych Policji.

Podczas pierwszego dnia obrad gościem specjalnym była Pani Dyrektor Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przybliżyła ekspertom temat nowej perspektywy rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

(BPiRD KGP / mw)

 

 

Powrót na górę strony