Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyczne szkolenie dla mołdawskich policjantów z zakresu wywiadu kryminalnego

Data publikacji 24.09.2014

W dniu 22 września 2014 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się uroczysta inauguracja szkolenia z zakresu wywiadu kryminalnego dla przedstawicieli mołdawskiej Policji. Delegację mołdawską powitał insp. Piotr Gaca - Zastępca Komendanta SP w Pile ds. dydaktycznych, insp. Andrzej Naperty - Zastępca Dyrektora BSK KGP ds. analizy kryminalnej i systemów informacyjnych. W otwarciu szkolenia uczestniczyli również eksperci Biura Służby Kryminalnej KGP oraz wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile.

23 września br. z przedstawicielami delegacji mołdawskiej spotkał się insp. Jerzy Powiecki – Komendant Szkoły Policji w Pile, który wyraził nadzieję, że rozpoczęte szkolenie przyczyni się do wymiany wiedzy eksperckiej i dobrych praktyk, a w szerszej perspektywie – do skuteczniejszego zwalczania przestępczości. Po części oficjalnej rozpoczęły się zajęcia, które potrwają do 1 października br.

Szkolenie jest realizowane w ramach komponentu Wywiad Kryminalny w projekcie współfinansowanym w ramach Programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Koordynatorem projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, zaś liderem komponentu Wywiad Kryminalny jest Biuro Służby Kryminalnej KGP współpracujące ze Szkołą Policji w  Pile.

W dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach tego projektu polscy eksperci szkolili mołdawskich kolegów z zakresu analizy kryminalnej – w 2012 roku odbyły się wizyty studyjne i szkolenia teoretyczne, zaś w 2013 roku mołdawscy funkcjonariusze przez dwa tygodnie odbywali praktyczne szkolenie w WSPol w Szczytnie.

W 2014 roku szkolenie obejmie zagadnienia związane m.in. z doświadczeniami polskiej Policji z wdrożenia europejskiego modelu wywiadu kryminalnego, z analizą kryminalną (w tym prawnymi i praktycznymi aspektami przetwarzania informacji wywiadowczych), z prowadzeniem baz danych oraz rolą i zadaniami administratora.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które mogą okazać się przydatne w toku kształtowania struktur mołdawskich komórek odpowiedzialnych za wywiad kryminalny, np. omówienie struktury wywiadu kryminalnego w polskiej Policji, metody szkolenia służb kryminalnych w polskiej Policji, dobór kadr etc.

Zajęcia wzbogacono o elementy praktyczne, takie jak zastosowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, czy wizytę studyjną w WWK KWP w Poznaniu.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie funkcjonowania i rozwoju nowo utworzonej komórki ds. analizy kryminalnej – Centrum Analizy Informacji Głównego Inspektoratu Policji Mołdawii oraz przekazanie dobrych praktyk przedstawicielom Departamentu ds. Nadzoru Specjalnego Głównego Inspektoratu Policji Mołdawii.

Wykłady i ćwiczenia realizowane przez ekspertów BSK KGP i SP w Pile są niezmiernie ważną inicjatywą Policji polskiej, zwłaszcza w świetle dokonanych w marcu ubiegłego roku reform administracyjnych w wyniku których w Mołdawii utworzono struktury odpowiedzialne za wywiad kryminalny. W chwili obecnej projekty szkoleniowe są najlepszym sposobem na przeszkolenie nowej kadry policyjnej tego kraju oraz pomoc w formowaniu komórek policyjnych działających zgodnie ze standardami europejskimi.

Dodatkowo wiedza zdobyta podczas szkolenia z zakresu analizy kryminalnej ma zostać docelowo przekazana większej liczbie funkcjonariuszy mołdawskich w systemie szkoleń kaskadowych, co oznacza, że strona mołdawska zostanie wyposażona w informacje, które w dalszej perspektywie mogą przyczynić się do adaptowania polskich rozwiązań w Mołdawii.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony