Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oficer małopolskiej Policji jako pierwszy w służbie na rzecz Pokoju w ONZ

Data publikacji 24.09.2014

Młodszy inspektor Marcin Wydra z małopolskiej Policji jest pierwszym reprezentantem polskiej Policji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za służbę dla Pokoju otrzymał medal ONZ.

Oficer małopolskiej Policji od grudnia 2012 roku pracuje w Departamencie Misji Pokojowych Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Zajmuje stanowisko oficera ds. koordynacji jednostek specjalnych w Wydziale Policji Departamentu Operacji Pokojowych. Jego podstawowe zadania to planowanie i koordynacja zaangażowania jednostek specjalnych Policji (tzw. Formed Police Units – odpowiednik polskich oddziałów prewencji) w operacje pokojowe ONZ, prowadzenie  rekrutacji, selekcji i rotacji oraz sprawdzanie przygotowania ich członków do pełnienia służby w rejonach misji.

Jest pierwszym polskim policjantem pracującym w ONZ.

Za wybitne zasługi na rzecz działań podejmowanych dla ONZ i społeczności międzynarodowej  młodszy inspektor Marcin Wydra otrzymał medal ONZ „Za służbę dla Pokoju” z rąk Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. Podczas uroczystości z dumą reprezentował polską Policję w mundurze wyjściowym i beretem ONZ.

Zanim trafił do tej wyjątkowej służby młodszy inspektor Marcin Wydra pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wcześniej był Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz uczestnikiem i dowódcą międzynarodowych policyjnych misji ONZ w Kosowie, Bośni i Hercegowinie.

(KWP w Krakowie / mw)

 

Powrót na górę strony