Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Par Patrolowych - dzień 1

Data publikacji 24.09.2014

Reprezentacje policjantów prewencji ze wszystkich komend wojewódzkich i komendy stołecznej rywalizują o miano „Patrolu Roku”. W słupskiej Szkole Policji rozpoczęły się trzydniowe zmagania w ramach XXI edycji Turnieju Par Patrolowych.

Turniejowe konkurencje to: strzelanie, techniki obezwładniania osób, interwencje policyjne, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, teoretyczny sprawdzian z wiedzy zawodowej oraz pokonywanie policyjnego toru przeszkód. Konkurencja strzelecka ma charakter strzelania sytuacyjnego. Policjanci oddają strzały zza osłony do ukazujących się tarcz strzeleckich.
 
Słupski turniej to jedna z prestiżowych policyjnych imprez, która pozwala ocenić poziom i wskazać dalsze kierunki doskonalenia pracy policjantów. O tym, jaki jest obraz Policji w oczach społeczeństwa w dużej mierze decyduje właśnie praca policjantów prewencji i ich postawa w trakcie podejmowanych działań.
 
Wyniki uzyskiwane przez uczestników pozwalają określać nowe potrzeby szkoleniowe dla jednostek terenowych. Konkurencją, którą w tym roku poddano całkowitej zmianie jest ,,Policyjny Tor Przeszkód”. Konkurencja ta ma w sposób maksymalny odzwierciedlać specyfikę warunków w jakich policjanci pełnią codzienną służbę patrolowo-interwencyjną.
 
W pierwszym dniu zmagań (środa) policjanci rywalizowali ze sobą w strzelaniu i stosowaniu technik obezwładniania.
 
Konkurencja 1 - strzelanie sytuacyjne
 
Po załadowaniu przez policjantów z patrolu amunicji do dwóch magazynków, przystępują oni do strzelania polegającego na oddaniu zza osłony po sześć strzałów do tarczy oddalającej się (tarcza oddala się z odległości 10 m na odległość 25 m). Następnie za osłoną policjanci dokonują wymiany magazynka, po czym ponownie zza osłony oddają po sześć strzałów do celów ukazujących się (tarcze ukazują się w odległości 15 m).
 
Wato zwrócić uwagę na to, że elementem utrudniającym strzelanie mogą być sygnały akustyczne (odgłosy strzałów, sygnały pojazdu uprzywilejowanego, itp.).

Podstawą klasyfikacji w konkurencji jest suma punktów uzyskanych łącznie za trafienia w cel przez policjantów patrolu.
 
Komisja sędziowska może nie przyznać punktów w tej konkurencji za: rażące naruszenie przez patrol warunków bezpieczeństwa, wysunięcie podczas strzelania więcej niż połowy ciała zza zasłony, trafienie w tarczę imitującą osobę postronną.

Konkurencja ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią i przede wszystkim umiejętności celnego strzelania.
 
Konkurencja 2 – techniki obezwładniania
 
Konkurencja obejmuje techniki obezwładniania osób określone w programie szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów. Każdy policjant z patrolu losuje założenie, w którym są wskazane po dwie techniki do wykonania. Pierwsze zadanie wykonuje dowódca patrolu. Osobą atakującą jest partner z patrolu. Każdą prezentowaną technikę policjant musi zakończyć założeniem kajdanek.
Rozpoczęcie ataku i obrony następuje bezpośrednio po sygnale dźwiękowym sędziego technicznego.
 
Nowością tegorocznego, XXI. finału jest to, że każda prezentowana technika jest oceniana przez komisję sędziowską dwutorowo, tj. realność działania osoby atakującej pod względem: realnego dystansu ataku, właściwej płaszczyzny ataku, właściwej struktury ruchu zbieżnej z wylosowanym założeniem, dynamiki wykonania ataku oraz pod kątem jakości wykonania przez policjanta wylosowanej techniki pod względem: skuteczności, dynamiki, realności jej wykonania, bezpieczeństwa dla wykonującego oraz dla osoby atakującej. Podział taki ma na celu wyeliminowanie sytuacji w których atak jednego z policjantów posiadał więcej cel wyreżyserowanej sytuacji, niż gwałtownego ataku. Niniejszy zabieg na w stopniu maksymalnym urealnić tę konkurencję.
 
Sędziowie techniki prezentowane przez finalistów Zawodów oceniali w skali punktowej od 0 do 10. Na notę składały się: ocena realności działania osoby atakującej od 0 do 4, ocena jakości wykonania przez policjanta wylosowanej techniki od 0 do 6.
 
Jutro – w czwartek – policjanci rywalizować będą w podejmowaniu interwencji policyjnych.

(SP w Słupsku / mj)

Film Turniej Par Patrolowych - strzelanie

Pobierz plik Turniej Par Patrolowych - strzelanie (format mp4 - rozmiar 31.96 MB)

Film Turniej Par Patrolowych - techniki obezwładniania

Pobierz plik Turniej Par Patrolowych - techniki obezwładniania (format mp4 - rozmiar 31.7 MB)

Powrót na górę strony