Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST

W dniach 15 – 26 września 2014 r. w Centrum Doskonalenia Stabilizacyjnych Sił Policyjnych (Centre of Excellence for Police Stability Units – CoESPU) w Vicenzy we Włoszech, odbyła się ostatnia, siódma edycja międzynarodowych ćwiczeń sił policyjnych EUPST (European Union Police Service Training).

Gospodarzami tegorocznych ćwiczeń, organizowanych od 2011 roku, byli włoscy Karabinierzy. W szkoleniu wzięło udział 250 przedstawicieli 45 organizacji policyjnych oraz żandarmerii z 35 państw, w tym z Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej oraz państw partnerskich wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (Albania, Kanada, Chile, Macedonia, Gruzja, Mołdowa, Czarnogóra, Nowa Zelandia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i USA). Stronę polską reprezentowała grupa 6 policjantów – ekspertów oraz pluton prewencji wraz z pojazdami służbowymi i sprzętem specjalistycznym – w sumie 31 funkcjonariuszy.

Ideą tego projektu było przeprowadzenie wielu przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu wzmocnienie zdolności zarządzania kryzysowego państw uczestniczących oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Pierwszy tydzień szkolenia dedykowany był zajęciom teoretycznym, uczestnicy zapoznali się z planem działań, różnymi technikami przeprowadzania interwencji oraz specjalistycznym sprzętem celem wzmocnienia interoperacyjności i możliwości współdziałania jednostek o charakterze policyjnym z różnych krajów.

W drugim tygodniu ćwiczeń zrealizowano pełen scenariusz szkolenia, zarówno na poziomie sztabowym, jak i w terenie. Organizatorzy postarali się o jak najwierniejsze odtworzenie realiów. Szkolenie odbywało się w fikcyjnym państwie Limanistan, podczas misji pokojowej Unii Europejskiej EUPOLMIL. Uczestnicy szkolenia musieli zmierzyć się ze zbrojnym kryzysem na tle etnicznym i politycznym, rozbudowaną organizacją przestępczą handlującą żywym towarem i odpadami radioaktywnymi oraz udaremnić próbę zamachu terrorystycznego na centrum handlowe. Ostatecznym celem ćwiczeń było przywrócenie porządku publicznego i kontroli nad sytuacją w kraju, z udziałem symulowanej misji Narodów Zjednoczonych UNMIL oraz organizacji pozarządowych Limanistanu.

Na potrzeby szkolenia zaangażowano potężne siły i środki, m. in. pozorantów, śmigłowce, systemy monitoringu i specjalistyczny sprzęt policyjny, przeprowadzono szereg dochodzeń kryminalnych, zabezpieczano ślady i materiały niebezpieczne, śledzono i zatrzymywano przestępców, a także przeciwdziałano zamieszkom i przywracano porządek publiczny.

26 września odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia sesji szkoleniowej EUPST 2014, ostatniej z tego cyklu. Na zaproszenie organizatorów do Vicenzy przybyło wielu najwyższych przedstawicieli sił policyjnych i żandarmerii państw uczestniczących, celem podsumowania dotychczasowych dokonań i wyciągniecia wniosków co do przyszłości tego przedsięwzięcia. Polską Policję reprezentował nadinsp. Krzysztof Gajewski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, oraz insp. Krzysztof Lis, Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP.

Więcej informacji na stronie http://www.eupst.eu/html/news.html

BMWP KGP / pt

 

Film Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST

Pobierz plik Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST (format mp4 - rozmiar 27.06 MB)

Powrót na górę strony