Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w USA

Data publikacji 29.09.2014

21 września br. zakończyła się wizyta delegacji polskiej Policji w USA, która była elementem szkolenia menadżerskiego dla przedstawicieli kadry kierowniczej. Wizyta w USA to wynik wieloletniej współpracy w ramach programu wymiany prowadzonej przez Komendę Główną Policji z Uniwersytetem w New Haven.

21 września zakończyła się wizyta delegacji polskiej Policji w USA, która była elementem szkolenia menadżerskiego dla przedstawicieli kadry kierowniczej. Wizyta w USA to wynik wieloletniej współpracy w ramach programu wymiany prowadzonej przez Komendę Główną Policji z Uniwersytetem w New Haven, Connecticut, USA. W tegorocznej edycji wzięli udział:

- nadinsp. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta Głównego Policji,
- nadinsp. Dariusz Działo – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
- insp. Krzysztof Zgłobicki – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
- insp. Irena Doroszkiewicz – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu,
- insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
- insp. Grzegorz Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Przygotowany program wizyty był bardzo napięty i obejmował szereg spotkań w różnych jednostkach Policji. Funkcjonariusze mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy kilku z nich, w tym Policji nowojorskiej (New York Police Department). Podczas wizyty w Szkole Policji w Connecticut delegaci mogli poznać obowiązujący system szkolenia, jego metodykę oraz dostępne wyposażenie.

Szczególnie istotnym walorem programu wymiany były wizyty w federalnych agencjach:  Federalnym Biurze Śledczym (FBI), Biurze ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych (ATF) oraz Agencji ds. Walki z Przestępczością Narkotykową (DEA). Możliwość szczegółowego zapoznania się z profilem ich działania oraz wyzwaniami przed którymi stoją, była niewątpliwe dużym atutem wizyty.

Multidyscyplinarny charakter programu pozwolił na lepsze zrozumienie specyfiki systemu funkcjonowania organów ścigania w USA co będzie miało pozytywny wpływ na dalszą policyjną współpracę z partnerem amerykańskim.  

Ponadto, delegaci spotkali się z osobami reprezentującymi Uniwersytet w New Haven: Dziekanem Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych –dr. Mario T. Gaboury, prof. R. Wardem oraz dr. D. Schroederem.

***
W ramach prowadzonego programu wymiany, w czerwcu br. przedstawiciele z Uniwersytetu w New Haven, USA przebywali z wizytą w Polsce, podczas której mieli możliwość zapoznania się z krajowymi rozwiązaniami z zakresu działania organów ścigania.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony