Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policyjnych antyterrorystów i żołnierzy

Data publikacji 29.09.2014

Zielonogórscy policjanci z Grupy Realizacyjnej brali udział w ćwiczeniach na terenie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w jednostce wojskowej w Czerwieńsku. Tego dnia odbyły się tam metodyczne zajęcia pokazowe na temat: „Funkcjonowania systemu ochrony jednostki wojskowej w przypadku jej naruszenia”. Zadaniem specjalnej grupy policjantów było obezwładnienie i zatrzymanie napastników.

Celem zajęć było sprawdzenie umiejętności praktycznego działania podczas naruszenia systemu ochrony oraz współpracy żołnierzy pełniących służbę dyżurną w zakresie współdziałania z SUFO, Policją, Strażą Pożarną i Żandarmerią Wojskową. Na wstępie ćwiczeń Dowódca Pułku płk Mirosław Szwed podziękował wszystkim służbom za przybycie i duże zaangażowanie w ćwiczenia mające na celu podnoszenie umiejętności żołnierzy 4 Pułku oraz wszystkich służb współpracujących w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych. Następnie Komendant Ochrony Jednostki Wojskowej przedstawił wszystkim uczestnikom fikcyjną sytuację napadu grupy przestępczej wjeżdżającej na teren koszar jako pracownicy firmy remontowej z zamiarem pozyskania broni. Omówił działanie oficera dyżurnego, dowódcy SUFO, pododdziału alarmowego z Policją, Żandarmerią Wojskową i Strażą Pożarną.

Cała sytuacja następnie znalazła swoje odzwierciedlenie w praktyce. Podczas godzinnych zajęć przećwiczono: napad na dyżurkę Oficera Parku Sprzętu Technicznego, działanie pododdziału alarmowego z SUFO, przybycie sił wsparcia – działanie negocjatora i Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz działanie Straży Pożarnej – specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego na wypadek skażenia chemicznego. Zadaniem policjantów z Grupy Realizacyjnej było wejście do budynku- dyżurki Oficera Parku Sprzętu Technicznego, obezwładnienie i zatrzymanie napastników, a następnie doprowadzenie ich do specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z uwagi na wystąpienie skażenia chemicznego.

Całość pokazu zakończyło indywidualne oglądanie specjalistycznego sprzętu służb biorących udział w zajęciach i pytania do instruktorów.

(KWP w Gorzowie /mw)

Powrót na górę strony