Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-szwedzkie seminarium przeciw przestępczości i zjawiskom społecznie uciążliwym

Data publikacji 01.10.2014

1 października 2014 roku w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się polsko–szwedzkie seminarium pt. „Rola Policji w zapobieganiu przestępczości i zjawiskom społecznie uciążliwym – współpraca międzyinstytucjonalna – dobre praktyki”.

W wydarzeniu z ramienia Komendy Głównej Policji udział wzięli Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Ryszard Garbarz oraz Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji nadkom. Irmina Gołębiewska. Stronę szwedzką reprezentował Ambasador Szwecji Staffan Herrström. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środowisk naukowych.

Specjaliści z Polski i Szwecji, obecni na seminarium, wypowiadali się na tematy związane z zapobieganiem przestępczości w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej. Poruszyli również kwestię współdziałania Policji i samorządów lokalnych w przeciwdziałaniu przestępczości w Szwecji. Przedstawicie resortów zaprezentowali aspekt współpracy z samorządami przez pryzmat realizacji rządowych programów „Razem bezpieczniej” oraz „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

Po wystąpieniach miała miejsce debata ekspercka, w której uczestniczyli przedstawiciele policji, świata nauki, resortów edukacji i spraw wewnętrznych oraz osoby reprezentujące fundacje „Dzieci Niczyje”, „Niebieska Linia” i „Można Inaczej”.

(KGP / mb)

Powrót na górę strony