Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Zarządu Europolu

Data publikacji 02.10.2014

W dniach 1-2 października 2014 r. nadinsp. Mirosław Schossler - Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Rafał Łysakowski - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, biorą udział w posiedzeniu Zarządu Europolu, które odbywa się w Akademii Policyjnej w Rzymie.

Zarząd Europolu to najwyższe gremium tej agendy Unii Europejskiej, składające się z przedstawicieli wszystkich Krajów Członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Do jego zadań należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji oraz opracowywanie rozwiązań i projektów dokumentów, które przedstawiane są do zatwierdzenia Radzie.

Ważnym punktem omawianym podczas posiedzenia był m.in. Cykl Polityki Bezpieczeństwa w UE w latach 2013-2017, a w szczególności kwestia możliwości finansowania działań w ramach poszczególnych priorytetów EMPACT, a także omówienie wyników oraz zaangażowanie służb poszczególnych państw członkowskich, a także stron trzecich w międzynarodowej operacji Archimedes, która była koordynowana przez Europol.

Ponadto podczas posiedzenia przedstawiciele Europolu przekazali informację dotyczącą opublikowania tzw. iOCTA (https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assesment-iocta), oceny zagrożenia wykorzystania Internetu przez zorganizowane grupy przestępcze. Dokument ten stanowi kompleksową informację dla państw członkowskich UE w zakresie skutecznego strategicznego planowania zwalczania cyberprzestępczości i zapewnienia lepszej ochrony w Internecie.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony