Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Data publikacji 05.10.2014

3 października 2014 roku był dniem szczególnym dla wszystkich nowomiejskich policjantów i pracowników komendy. Tego dnia został nadany i wręczony sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością szczególni goście m.in. generałowie Policji nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i nadinsp. Wojciech Sobczak Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru i dumy, których Ojczyzna wymaga od funkcjonariuszy Policji. Wygląd sztandaru jest jednakowy dla wszystkich sztandarów policyjnych, a jedyne różnice to nazwa danej jednostki Policji oraz herb właściwego samorządu terytorialnego.


Uroczystości zainaugurowała msza święta odprawiona w bazylice św. Tomasza przez Księdza Biskupa Józefa Szamockiego, podczas której sztandar został poświęcony. Po mszy wszyscy uczestniczący w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji, Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz pocztów sztandarowych przemaszerowali ulicami miasta na rynek nowomiejski, gdzie dowódca uroczystości złożył Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji meldunek o gotowości do uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. 


Następnie głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru, który w swoim przemówieniu m.in. podziękował fundatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru odbyła się ceremonia wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru i dokonanie wpisów w księdze pamiątkowej. Następnie nastąpiło przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu nowomiejskiej komendy. Z rąk Marcina Bulińskiego Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru odebrał go nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji, następnie przekazując komendantowi powiatowemu mł. insp. Mieczysławowi Wójcikowi. Ten z kolei wręczył sztandar pocztowi sztandarowemu. W dalszej części sztandar był prezentowany wzdłuż szyku stojących pododdziałów oraz oficjalnych gości. 


Po oficjalnych wystąpieniach fundatorom sztandaru wręczono okazjonalne podziękowania. W dalszej części odbyło się także poświęcenie i przekazanie kluczy do nowych samochodów, jakie tego dnia otrzymali nowomiejscy policjanci. Nieoznakowany opel został zakupiony ze środków budżetu Policji, kia natomiast w połowie ze środków Komendy Głównej Policji, a w połowie dzięki wsparciu samorządów lokalnych. Uzupełnieniem tych nabytków jest sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe, które funkcjonariusze otrzymali także dzięki samorządowcom.  
Uroczystości nadania sztandaru zakończyło wystąpienie mł. insp. Mieczysława Wójcika Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście, który podziękował wszystkim przybyłym za udział i pomoc w zorganizowaniu tego uroczystego przedsięwzięcia. Następnie odbyła się defilada pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie oraz pododdziału policjantów z Komendy Powiatowej w Nowym Mieście Lubawskim. 


W międzyczasie na odwiedzających tego dnia rynek nowomiejski czekał specjalnie przygotowany pokaz sprzętu i wyposażenia policyjnego (m.in. radiowozy, motocykl, łódź policyjna, więźniarka, pojazd do zadań specjalnych "Żubr Argus") oraz smaczna grochówka. 

KWP Olsztyn / kb

Powrót na górę strony