Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby kryminalnej i śledczej

Data publikacji 08.10.2014

W dniach 7-8 października br. w Szkole Policji w Pile odbyła się narada zastępców komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych oraz naczelników Zarządów CBŚ KGP poświęcona podsumowaniu pracy pionu kryminalnego za okres 9 miesięcy 2014 r.

Naradzie przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący służby kryminalne nadinsp. Mirosław Schossler. Uczestniczyli w niej również Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektorzy biur KGP oraz zastępcy komendanta Szkoły Policji w Pile. W pierwszym dniu narady uczestniczyli ponadto: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Renata Czyżak oraz Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Sokołowski.

Narada koncentrowała się wokół zagadnień związanych z oceną stanu realizacji zadań pionu kryminalnego, wyników uzyskanych przez pion narkotykowy i pion ekonomiczny, współpracy międzynarodowej polskiej Policji, oceny pracy laboratoriów kryminalistycznych, problematyki zabezpieczenia materiału dowodowego w sprawach włamań do bankomatów, rozpoznania i zwalczania przestępstw związanych z ideologią faszystowską, rasizmem i ksenofobią.

Zastępcy komendantów wojewódzkich/Stołecznego/ Policji przekazali informacje na temat struktur do walki z cyberprzestępczością oraz efektów pracy zespołów do walki z handlem ludźmi w podległych garnizonach. Ponadto zaprezentowano stan realizacji doskonalenia zawodowego służby kryminalnej w Szkole Policji w Pile oraz wykonane zadania związane z przygotowaniem Policji do zmian w procedurze karnej. Wysoko oceniono aktualnie realizowane programy szkolenia służby kryminalnej, a także te, które są przedmiotem prac zespołów programowych. Nadinsp. Igor Parfieniuk podsumował zadania związane z funkcjonowaniem CBŚ, od dnia 9 października Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostki organizacyjnej wyodrębnionej ze struktur Komendy Głównej Policji.

Na zakończenie pierwszego dnia narady, goście zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania pilskiej Szkoły Policji, która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia powołania. Zastępcy komendanta Szkoły zaprezentowali obiekty szkoleniowe, wśród których znalazły się pomieszczenia oględzinowe i sale tematyczne: pierwszej pomocy przedmedycznej, informatyki, łączności, zwalczania narkomanii, a także obiekty sportowe.

(SP w Pile / mw)

Powrót na górę strony