Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa operacja Black Posejdon III

Data publikacji 16.10.2014

Polska Policja we współpracy z Interpolem oraz 10 krajami europejskimi rozpoczyna kolejną edycję operacji Black Posejdon. Jest ona wymierzona w przestępczość gospodarczą, a w szczególności w wytwarzanie, handel i przemyt podrabianych produktów: alkoholu, papierosów, ubrań, elektroniki, kosmetyków, żywności. Właśnie w tym zakresie obserwuje się aktywność zorganizowanych grup przestępczych czerpiących wielomilionowe zyski z obrotu podrobionymi towarami.

W Polsce działania Policji, w których uczestniczą jednostki krajowe oraz Biuro Służby Kryminalnej KGP,  koordynowane są przez Krajowe Biuro Interpolu i Biuro Współpracy Międzynarodowej. W operacji, która trwa od 6 do 31 października br., wspólnie z Policją biorą także udział wszystkie oddziały krajowe Straży Granicznej oraz jednostki Służby Celnej.

Polska, z uwagi na swoje kluczowe położenie geograficzne, jest krajem, który leży na najkrótszej drodze lądowej z tzw. rynków wschodnich, gdzie często produkty te są wytwarzane, a następnie transportowane na rynki europejskie takich krajów, jak: Niemcy, Francja i Wielka Brytania, gdzie cena jednostkowa za te produkty jest najwyższa. Mając to na uwadze, Interpol zorganizował wspólne działania operacyjne przeprowadzane jednocześnie w 11 krajach, takich jak Litwa, Łotwa, Polska, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Turcja.

W ten sposób po raz pierwszy w historii współpracy policyjnej została stworzona naturalna bariera terytorialna na całej wschodniej granicy Europy, poczynając od Łotwy na północy, do Turcji na jej południu - gdzie tak wiele różnych krajów podejmuje wspólne działania mające ten sam mianownik: zapobieganie przemytowi i wytwarzaniu podróbek. Policje tych krajów przeprowadzają podczas jednego miesiąca akcje mające na celu zwalczanie przemytu podrabianych towarów, ale też ich wytwarzania i handlu nimi na lokalnych wewnątrzkrajowych rynkach.

W ubiegłym roku w wyniku takich właśnie połączonych działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej w naszym kraju zapobieżono wprowadzeniu do obrotu nielegalnych produktów za ponad 91 milionów złotych. Same działania Policji przyniosły wymierny wynik w postaci zabezpieczenia podrobionego alkoholu, tytoniu, elektroniki, ubrań, perfum itd. za ponad 44,8 mln zł. W wyniku skoordynowanych działań 199 osób zostało zatrzymanych.

Tegoroczna edycja działań jest kolejnym krokiem mającym na celu z jednej strony przekazanie wyraźnego sygnału przestępcom, iż także tego rodzaju przestępczość jest i będzie efektywnie ścigana przez naszą formację i inne ograny ścigania, jak również pokazanie na szerokim forum międzynarodowym skuteczności działań podejmowanych w naszym kraju przez połączone siły Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej.

(BMWP KGP / mw / mg)

Powrót na górę strony