Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole skupów złomu w Lubuskiem

Data publikacji 09.10.2014

Lubuska Policja, wspólnie z SOK i pracownikami telefonii komórkowej, kontroluje punkty skupu złomu. Podczas przeprowadzonych we wtorek i środę wspólnych działań funkcjonariusze sprawdzali czy do miejsc tych nie trafiają metalowe elementy uzyskane w wyniku kradzieży.

Wspólne działania przeprowadzono we wtorek i środę. Lubuscy policjanci wraz z funkcjonariuszami SOK i pracownikami telefonii komórkowej sprawdzili większość skupów złomu na terenie województwa. Prowadzący kontrole ustalali czy do miejsc tych nie trafiają metalowe elementy pochodzące z linii kolejowych, przewody sterownicze, zabezpieczenia lub urządzenia telekomunikacyjne.

Celem wspólnych działań było dążenie do ograniczenia liczby kradzieży dokonywanych na szkodę PKP, zakładów energetycznych i operatorów telefonii. Sprawcy kradzieży z chęci zysku zabierają wszystko co można spieniężyć w skupie. Uzyskując za to drobne sumy pieniędzy, generują straty idące w setki tysięcy złotych. Działania złodziei złomu powodują również zagrożenie bezpieczeństwa. Tak dzieje się w przypadku kradzieży włazów zakrywających głębokie studzienki i zbiorniki lub kradzieży elementów sterowania trakcji kolejowej.

Prowadzone w tym tygodniu kontrole  po raz pierwszy mają też swój odpowiednik po drugiej stronie Odry. Również niemieckie służby w podobny sposób dążą do ograniczenia przypadków niszczenia mienia i powstrzymania sprawców przed dalszymi kradzieżami. Jednocześnie realizujący kontrole starają się ustalić, czy przedmioty skradzione na terenie Polski nie trafiają do skupów po zachodniej stronie granicy. Wyniki przeprowadzonych kontroli posłużą polskiej i niemieckiej policji do opracowania wniosków, które wykorzystane zostaną w czasie dalszych wspólnych służb.

Sprawcy kradzieży złomu muszą liczyć się z wysokimi karami. Przepis art. 254a KK w szczególny sposób odnosi się do kradzieży elementów infrastruktury kolejowej, ciepłowniczej czy telekomunikacyjnej. W przypadku popełnienia wymienionego przestępstwa osobie takiej grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mj)

Powrót na górę strony