Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta polskich policjantów w oddziale prewencji Policji Federalnej w Blumberg

Data publikacji 10.10.2014

W dniach 7-8 października 2014 r., na zaproszenie policji niemieckiej, w oddziale prewencji Policji Federalnej w Blumberg pod Berlinem przebywała delegacja 30 polskich policjantów, której przewodniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. W skład delegacji, oprócz przedstawicieli Komendy Głównej Policji, weszli dowódcy ze wszystkich oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji w Polsce.

Polscy policjanci mieli możliwość zapoznania się z filozofią organizacji niemieckich oddziałów prewencji, w szczególności w zakresie struktur, polityki kadrowej, wyszkolenia, posiadanego sprzętu oraz taktyki działania.

Oddziały Policji Federalnej są jednostką szczebla centralnego realizującą własne zadania (ochrona dworców, lotnisk) oraz wspierającą policje landowe w przywracaniu naruszonego porządku publicznego. W swoich działaniach wykorzystują m.in. śmigłowce oraz armatki wodne, a posiadane mobilne kuchnie czy punkty spożywania posiłków pozwalają na działanie dużych związków taktycznych w każdym terenie.

Należy zaznaczyć, iż wizyta ta była kolejnym przedsięwzięciem bilateralnym obu krajów w zakresie oddziałów zwartych policji. W  ubiegłym roku policjanci z Niemiec uczestniczyli w konferencji poświęconej wykorzystaniu tego typu  jednostek Policji , natomiast w czerwcu br. 38 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie brało udział w zawodach oddziałów w niemieckim Dudaerstadt. Współpraca polsko-niemiecka będzie również kontynuowana w przyszłym roku.

(źródło: Główny Sztab Policji KGP)

 

Powrót na górę strony