Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia w ramach projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji"

Data publikacji 15.10.2014

W dniach 13-17 października 2014 r w Zakopanem, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP rozpoczęło realizację dwóch edycji szkoleń ogólnych realizowanych w ramach projektu „Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu ISEC „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości”. Projekt przewiduje udział w sumie 170 przedstawicieli KWP/KSP w szkoleniu ogólnym oraz 85 w szkoleniu specjalistycznym.

Szkolenia te dedykowane są dla przedstawicieli KWP/KSP, a ich celem jest zapoznanie przyszłych użytkowników systemów informatycznych Europolu z podstawowymi zagadnieniami współpracy z Europolem. Dotyczy to w szczególności zasad wymiany informacji, a także produktów i usług oferowanych przez Europol.

Obecna edycja szkolenia ogólnego dedykowana jest dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z KWP/KSP zlokalizowanych w południowej i centralnej części kraju, a kolejnym etapem będzie uruchomienie cyklu szkoleń specjalistycznych w zakresie obsługi systemów IT Europolu. Pierwsze szkolenia będą realizowane w siedzibie Komendy Głównej Policji. Druga edycja szkolenia ogólnego odbędzie się w marcu 2015 r. dla jednostek terenowych Policji z pozostałej części kraju. Całość szkoleń realizowana jest przez przedstawicieli Sekcji ds. Europolu WKMWI BMWP KGP.

Celem projektu „Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji” jest rozszerzenie dostępu do systemów informacyjnych oraz baz danych Europolu dla terenowych jednostek organizacyjnych Policji poprzez zakup oraz podłączenie 17 Stacji Dostępowych Europolu do bezpiecznej Sieci Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE), przygotowanie merytoryczne użytkowników końcowych w poszczególnych jednostkach, a także wypracowanie na poziomie krajowym procedur oraz standardów zarządzania informacją przesyłaną za pośrednictwem kanału Europolu. Wdrożenie ww. systemu pozwoli na szybszą i bezpieczną wymianę informacji w zakresie zapobiegania jak i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu, a także przestępczości poważnej o charakterze międzynarodowym.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony