Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium dotyczące prowadzenia negocjacji policyjnych

Data publikacji 16.10.2014

Dziś odbywa się seminarium podsumowujące realizację projektu “Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”. W ramach projektu finansowanego ze środków Programu Leonardo da Vinci, 32 funkcjonariuszy lubelskiego i małopolskiego garnizonu, w tym Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, wzięło udział w wymianie doświadczeń w zakresie negocjacji policyjnych z partnerami w Republice Czeskiej, Grecji, Bułgarii oraz Rumunii. W dzisiejszym seminarium uczestniczą także zagraniczni eksperci i koordynatorzy ds. negocjacji policyjnych z krajów partnerskich.

W czerwcu 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała informację o dofinansowaniu projektu "Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych". Jest to projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie, a jego koszt to 48 832 euro.

Celem projektu była wymiana i doskonalenie zawodowe 32 funkcjonariuszy Policji  z lubelskiego i małopolskiego garnizonu w obszarze rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych. Projekt przewidywał wizyty studyjne w Republice Czeskiej, Grecji, Bułgarii oraz Rumunii.

Pierwsza wizyta lubelskich i małopolskich funkcjonariuszy w ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia odbyła się już pod koniec 2013 r. W listopadzie ośmioosobowa grupa policjantów udała się do Republiki Czeskiej, do Ostrawy. Kolejne wizyty studyjne naszych funkcjonariuszy odbyły się w bieżącym  roku. W połowie marca  delegacja lubelskich i małopolskich funkcjonariuszy gościła w Grecji.  W zorganizowanym w Atenach przez Wydział Zarządzania Kryzysowego policji greckiej szkoleniu uczestniczył także Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski. Z kolei w kwietniu i w maju b.r. odbyły się kolejne wizyty, tym razem, jak przewidywał projekt, w Bułgarii ( Sofia) oraz w Rumunii ( Bukareszt).

Dzięki wymianie doświadczeń z zagranicznymi partnerami policjanci poznali teorię i praktykę w zakresie systemów negocjacji, zasad współpracy negocjatorów z dowódcami operacji, jednostkami specjalnymi, zagadnienia dotyczące negocjacji z konsultantami.

Nasi negocjatorzy poznali również innowacyjne metody aktywnego słuchania, sposoby przeprowadzania zmiany zespołów negocjacyjnych oraz zapoznali się z metodyką szkoleń. Mieli także okazję uczestniczyć w ćwiczeniach symulacyjnych, gdzie poznali w praktyce taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych.

Na dzisiejsze seminarium podsumowujące projekt przybyli zaproszeni zagraniczni eksperci i koordynatorzy regionalni ds. negocjacji policyjnych: przedstawiciele Policji Republiki Czeskiej,  Komendy Głównej Policji Greckiej, Instytutu Psychologii MSW w Bułgarii oraz Komendy Stołecznej Policji w Bukareszcie. Uczestnikami spotkania są także negocjatorzy z garnizonu lubelskiego, a także Komend Wojewódzkich Policji w Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu,  Olsztynie, Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. W spotkaniu udział bierze I Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal oraz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski.

(KWP w Lublinie / mw)

Powrót na górę strony